Ana sayfa SGK Aynı işverene bağlı bitişik bina inşaatlarında SGK dosyası tek olabilir mi?

  Aynı işverene bağlı bitişik bina inşaatlarında SGK dosyası tek olabilir mi?

  Birden fazla parselde yapılacak inşaat işlerinde sgk sicil dosyası tek açılabilir mi?

  261
  0

  İnşaata başlayacağız. 2 bloktan oluşuyor 2 tane ruhsat çıkmış bu durumda 2 tane mi dosya açmamız gerekiyor?

  5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerin, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine işyeri bildirgesi vererek işyeri dosyası açtırmaları gerekmektedir. 

  Özel nitelikteki bina inşaatları için düzenlenen yapı ruhsatlarının her biri için de aynı şekilde işlem yapılması gerekmekle birlikte, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla aynı işverene ait birden fazla inşaatın tek sicil numarası verilerek tek dosyada işlem görmesi de mümkün bulunmaktadır. 

  Ancak, bunun için, ilgili işverenin inşaata başlanılmadan önce inşaatın işlem görmesi gereken Kurumun ilgili birimine yazılı olarak başvurmak suretiyle izin alması gerekmektedir. Aksi halde, sonradan, yanı inşaat başladıktan sonra yapılabilecek bu tür talepler uygun karşılanmamaktadır. Birden çok inşaatın aynı sürede yapılarak ve iki veya daha fazla yılda bitirilmesi, ayrıca tümünün tek dosyada işlem görmesine izin verilmesi halinde, binaların tümünün bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli dikkate alınarak bulunacak toplam maliyet bedeli üzerinden asgari işçilik değerlendirilmesinin (araştırma işleminin) yapılması icap etmektedir. 

  Örneğin, 2008 yılında başlayarak 2011 yılında bitirilecek olan ve beş parselde birlikte yapılan bina inşaatlarının tek dosyada işlem görmesi durumunda, maliyet bedelinin, bu inşaatlara ait tüm ruhsatlardaki yüzölçümü toplamının, 2010 yılı için belirlenen birim maliyet bedeli ile çarpılmak suretiyle hesaplanması gerekecektir. 

  Aynı inşaatların tek dosyada işlem görmesi için yazılı talepte bulunulmaması, dolayısıyla her birinin ayrı ayrı tescil edilmesi halinde ise, bu defa her birine ilişkin asgari işçilik değerlendirmesinin (araştırma işleminin) yapıldıkları süreler de dikkate alınarak birbirinden bağımsız yapılması gerekeceği tabiidir. Burada önemli olan husus, işverenin, birden çok inşaatın tek dosyada işlem görmesine ilişkin tercihini inşaatlara başlanılmadan önce yapması gerekmekte, ayrıca bu başvurusu üzerine kendisine izin verilmesidir.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir.Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here