Ana sayfa Mevzuat Aylık Satış Tutarı ve KDV Bilgileri ÖKC’den Nasıl Temin Edilecektir?

Aylık Satış Tutarı ve KDV Bilgileri ÖKC’den Nasıl Temin Edilecektir?

128
0

ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirilmesi Gereken AYLIK SATIŞ TUTARI VE KDV Bilgileri ÖKC’den Nasıl Temin Edilecektir?

Bildirime konu edilmesi gereken ÖKC Mali Bilgileri esas itibariyle; ÖKC bazında ve bir aylık dönem içinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileridir.

Bu bilgilerin temininde aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanılmak suretiyle elde edilmesi mümkündür.

a) Ödeme kaydedici cihazlardan günlük olarak alınmakta olan “ÖKC Günlük Z Raporları”nda yer alan bilgilerin toplanması suretiyle aylık döneme ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” hesaplanabilir.

b) Kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazlardan alınan aylık döneme ait “Mali Hafıza Raporları”nda (Mali hafıza raporunun alınması aşamasında başlangıç tarihi olarak ilgili ayın ilk günü, bitiş tarihi olarak ta ilgili ayın son gününün girilmesi suretiyle) yer alan bilgilerden ilgili aya ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri

c) Ödeme Kaydedici Cihazların kurumsal ERP sistemleri ile entegre bir şekilde kullanmakta olan işletmelerde, ÖKC den düzenlenen her fişe ait satış bilgilerinin ERP sisteminde de takip edilmesi mümkün olduğundan, ilgili ERP sistemlerinden aylık döneme ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri temin edilerek ÖKC Mali Raporuna dahil edilebilir. Bu suretle ERP sistemlerinde temin edilen bu verilerin ÖKC’lerde kayıt altında olan verilerle aynı olmasından ve doğruluğundan doğan sorumluluk mükelleflere ait olacaktır.

 


Kaynak: GİB E-belge portalı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here