Ana sayfa Vergi Avukatlar Adalet Bakanlığına ve İcra dairelerine düzenleyecekleri makbuzlarda KDV tevkifatı uygulamalı mıdır?

  Avukatlar Adalet Bakanlığına ve İcra dairelerine düzenleyecekleri makbuzlarda KDV tevkifatı uygulamalı mıdır?

  118
  0

  01.03.2021 Tarihinden geçerli olan Katma Değer Vergisi Kısmi Tevkifat uygulamasında belirlenen “Yukarıda Bildirtilenler dışında diğer hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar, Sigorta Firmaları, Meslek Odalıları VB kurumların aldığı tüm diğer hizmetlerin tevkifatı 5/10 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Avukatların İcra Dairesi, CMK, ve Adalet Bakanlıklarına bağlı kurumlara düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzlarında Tevkifat uygulanmalı mıdır?

  Avukatların CMK hizmeti karşılığında savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda ve Adalet Bakanlığına bağlı arabulucuların savcılıklara düzenledikleri makbuzlarda 35 nolu KDV Genel Tebliği uyarınca 5/10 KDV tevkifatı uygulamaları gerekir.

  ADALET BAKANLIĞI 5018 SAYILI YASAYA TABİDİR.

  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler ”

  ” KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN,

  **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,

  **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

  **Döner sermayeli kuruluşlar,

  **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

  **Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri,

  ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları

  **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.”


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here