Ana sayfa Vergi Avukat şahsına ati aracı firmasına hangi değerle kayıt eder?

  Avukat şahsına ati aracı firmasına hangi değerle kayıt eder?

  182
  0

  14.02.2022 tarihinde mükellefiyeti başlayan avukat, 2020 yılında satın aldığı aracını işletmesine kaydetmek ve giderlerini kullanmak istemektedir.

  İlgili araca ilişkin kayıt bedeli ilgili aracın bu yılki kasko değeri üzerinden mi girilmelidir yoksa 2020 yılında aldığı değer üzerinden mi ?

  Alışa ilişkin kendine gider pusulası düzenlemeli midir ?

  Kendi kendine gider pusulası düzenlenmez. 2022 yılı Kasko değeri ile kayıt yapılır. Bu durum VD bildirilir.


  Firma ile avukat arasında sözleşme yapılarak, avukatın yol vb. masraflarının firma tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Akabinde avukat yol masraflarını taksi fişi ile firmaya dekont etmiştir. Ancak burada avukatın e-smm düzenlemesi gerekmez mi?

  Avukat e-smm düzenleyecek. Serbest Meslek Kazancının Tespiti Madde 67 Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. 

  Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilir. (2361 sayılı Kanunun 46’ncı maddesiyle eklenen fıkra) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci maddesine göre hesaplanan müspet fark kazanca eklenir. 

  Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz.


  Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı nedir?

  2/10/2019 tarihinden itibaren 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

  – Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler,

  – Vesayet davaları ve işleri,

  – Yukarıda belirtilen davalara ilişkin kanun yolları,

  – İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk,

  – Yukarıda sayılanlara bağlı ilamlı icra takipleri

  kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinin KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Yukarıda sayılanlar dışındaki avukatlık hizmetlerinde ise KDV oranı %18’dir.

  Bu kapsamda örneğin; aile mahkemesince hükmedilen nafaka ve tazminata ilişkin ilama dayanılarak yapılan icra takibi kapsamında verilen avukatlık hizmeti için %8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Tüketici Hakem Heyeti başvurusu ve bu başvuru sonucu başlatılan ilamlı ve ilamsız takip işlemlerine ilişkin olarak verilen avukatlık hizmetleri ise, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/32 inci sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu hizmetlere ilişkin düzenlenen serbest meslek makbuzlarında genel oranda (%18) KDV uygulanacaktır.

  Arabuluculuk hizmetlerinde KDV oranı nedir?

  1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla iş uyuşmazlıklarıyla ilgili dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde kendisini avukatla temsil eden taraf avukatının verdiği avukatlık hizmetinin KDV oranı %8 olarak tespit edilmiş olup, Kararda arabuluculuk hizmetine yönelik herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Bu çerçevede;

  – Avukat arabulucu (veya avukat sıfatı olmayan arabulucu) tarafından verilen iş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk hizmetinin, ilgili BKK eki (II) sayılı listenin B/32 nci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda (%18),

  – İş uyuşmazlıklarıyla ilgili dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde kendisini avukatla temsil eden taraf avukatının düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda ise %8 oranında

  KDV hesaplanması gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here