Ana Sayfa Muhasebe Avrupa Birliği tarafından verilen eğitim desteği hangi muhasebe hesabında takip edilmelidir?

  Avrupa Birliği tarafından verilen eğitim desteği hangi muhasebe hesabında takip edilmelidir?

  261
  0

  3308 sayılı mesleği eğitim için işyerinde işçilere eğitim vermek için Avrupa birliğinin destekledi ve işverenin hesabına yatan işverenin direk geliri olan işverenin hesabına yatan ücret kurumlar vergisi geliri olağan dışı gelir olarak yazılır mı? kurumlar vergisine tabi midir. bu yatan para işçiye ödenmiyor işverenin geliridir.

  Şirket gelir olarak kayıt eder (602 hesap)


  1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin,  “ V- TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI” bölümündeki 602 Diğer gelirler hesabı ile ilgili açıklama aşağıdaki şekilde verilmiştir.

  602. DİĞER GELİRLER

  İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb.. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

  İşleyişi :

  Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları, (vb.) tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.


  20/09/2010 Tarihinde verilen bir Özelgede “

  Buna göre, iktisadi işletmeniz tarafından, “…Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması kapsamında sağlanan 4.350 EURO’luk hibe tutarının, ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.” diye görüş bildirilmiştir. Bahsi geçen özelde aşağıda verilmiştir.

  Özelge: Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardımı çerçevesinde hibe edilen tutarın kurumlar vergisine tabi olup olmayacağı hk.

  T.C.

  AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı

  :

  B.07.4.DEF.0.03.10.00-003.KVK.MUK.193-6

  20/09/2010

  Konu

  :

  Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardımı çerçevesinde hibe edilen tutarın kurumlar vergisine tabi olup olmayacağı

  İlgi dilekçenizde, ….. bağlı iktisadi işletme olarak ilköğretim özel okul işletmeciliği ile iştigal ettiğiniz ve ….Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Okulunuz ile Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması gereği … numaralı “……………………..” projesi kapsamında yapılan sözleşmeye istinaden 4.350 EURO’luk bir tutarın ulusal ajans tarafından okulunuza hibe olarak verileceği belirtilerek, hibe olarak alınacak söz konusu 4.350 EURO’nun kurumlar vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup, aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait ve tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu; altıncı fıkrasında ise dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  Anılan Kanunun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

  Öte yandan, 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Tebliğinin “4.5. Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası ve Uygulaması” bölümünün alt başlığı olan “4.5.2. İstisnanın Uygulanması” başlıklı bölümünde;

  ” …

  Buna göre, AT Sözleşmesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye’de mukim olan gerçek kişiler ile Türkiye’de işyeri veya sabit yerleri olması kaydıyla tüzel kişilere AT Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hibe şeklinde sağlanan tutarlar, ticari kazanç kapsamında gelir olarak kabul edilerek Gelir Vergisine; Kurumlar Vergisi mükellefleri için de ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilerek Kurumlar Vergisine tabi olacaktır.”

  açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre, iktisadi işletmeniz tarafından, Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması kapsamında sağlanan 4.350 EURO’luk hibe tutarının, ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.


  Kaynak: MUGT, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikİkinci el eşya satan, spotcu mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda mı?
  Sonraki İçerikSosyal medya üzerinden ürün linki paylaşım üzerinden komisyon elde eden kişiler GV 318 Tebliğindeki açıklamalardan yararlanabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz