Ana sayfa Mevzuat Atıktan üretilen ürün tesliminde KDV tevkifatı yapılır mı?

Atıktan üretilen ürün tesliminde KDV tevkifatı yapılır mı?

Atıktan üretilen ürün tesliminde KDV tevkifatı yapılır mı?

35
0

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

97726449-130[3260079945]-E.95763

30.10.2020

Konu

:

Atıktan üretilen ürün tesliminde KDV tevkifatı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızın incelenmesinden, Şirketinizin ana faaliyet konusunun atık toplama hizmeti olduğu, ayrıca Şirketiniz tarafından alternatif atıklardan türetilmiş yakıtların (ATY) üretiminin yapıldığı, müşterilerden toplanan endüstriyel atıkların bir havuzda gerekli ayrıştırılması yapıldıktan sonra makinelerde işlenmek suretiyle bir takım katkı malzemeleri eklenerek kalorifik değerinin yükseltildiği ve elde edilen söz konusu ürünlerin yakıt kaynağı olarak sadece çimento fabrikalarına tesliminin yapıldığından bahisle, bu ürünlerin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

– 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının tesliminin KDV’den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

– “Hurda ve Atık Teslimi” başlıklı (I/C-2.1.3.3.3.) bölümünde yer alan “Kapsam” başlıklı (I/C-2.1.3.3.3.2.) alt bölümünde, “Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade etmektedir.”,

– “Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” başlıklı (I/C-2.1.3.3.4.1.) bölümünde; “KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.3.4.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Söz konusu ürünlerin teslimleri, 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.”,

– “Kapsam” başlıklı (I/C-2.1.3.3.4.2.) alt bölümünde, “Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, Şirketinizce müşterilerden toplanan endüstriyel atıkların bir takım katkı malzemeleri eklenerek işlenmesi sonucu oluşturulan kalorifik değeri yükseltilmiş yakıtların teslimi, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel esaslar çerçevesinde KDV’ye tabidir.

Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından imal edilen ve yakıt kaynağı olarak kullanılmak üzere çimento fabrikalarına teslim edilen söz konusu yakıtlar, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.4.2.) bölümünde sayılan tevkifat kapsamındaki mallar arasında yer almadığından, bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

 


Kaynak: GİB Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here