Ana sayfa Vergi ATİK’’lerin faydalı ömrü bittikten sonra kayıtlardan çıkarımı için fatura düzenlenmeli midir?

  ATİK’’lerin faydalı ömrü bittikten sonra kayıtlardan çıkarımı için fatura düzenlenmeli midir?

  Binek Oto 2021 gider yazma sınırı

  69
  0

  Vakfa ait ticari aracın satışı yapılacak. Ancak vakıf fatura kesemediği için sadece noter satış sözleşmesi yeterli midir?

  Aracı alan mükellef ayrıca Gider pusulası düzenleyecek. 

  Gider pusulasında KDV ve GV stopajı hesaplanmayacaktır.

  LTD Şirket adına demirbaş olarak kayıtlı 15 adet bilgisayar var. Ama bunların 10 tanesi çok eskiden alınmış. En az 10 yıl önce. Bunları direk 770 hesaba virmanlayabilir miyiz? Uygulama nasıl olmalıdır?

  ATİK’ler için ayrılacak amortisman payları süresinde ayrılır ve giderleşir. 

  Sonradan topluca giderleşme yapılamaz. Fatura satış halinde düzenlenir.

  Binek otomobillerde 2021 gider ve amortisman kısıtlaması nasıl uygulanır?

  2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde, 2. el binek otomobillerin amortisman hesaplamasıyla ilgili bazı sınırlamalar olduğunu okudum. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyim?

  BİNEK OTOMOBİLLER İÇİN GİDERLER KISITLAMASI VE AMORTİSMAN UYGULAMASI: 

  7194 Sayılı Kanun’un 13’üncü ve 14’üncü maddeleriyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı ve 68 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir. 

  Yapılan düzenlemeye göre; 

  ***Kiralanan binek otomobillerin aylık kira bedelinin 2020 yılı için aylık 5.500 TL’ye kadarlık kısmı giderleştirilecek (2021 için 6.000 TL)

  ***Binek otomobillerin ilk alımına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 2020 yılı için 140 .000 TL’ye kadarlık kısmı giderleştirilecek, (2021 için 150.000 TL) 

  ****Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i, giderleştirilecek, 

  ****ÖTV ve KDV hariç ilk satın alma bedeli 2020 yılı için 160.000 TL’yi, (2021 İÇİN 170.000 TL) ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya İKİNCİ EL olarak alındığı hallerde, amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300.000 TL’yi (2021 için 320.000 TL) aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, ticari ve mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

  Bu tutarları aşan kısımların KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7’nci madde hükmünde yapılan değişikliğin uygulamasında, bentte yer alan söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespitinde binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutarların dikkate alınacağı düzenlenmiştir. 

  Bu suretle, her bir binek otomobilinin iktisap edildiği tarihte yürürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7’nci maddesindeki tutar dikkate alınarak binek otomobilinin faydalı ömrü süresince gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespit edilmesi ve bu tutarın yıllar itibariyle yeniden değerleme nedeniyle değişmemesi sağlanmaktadır. 

  Ayrıca yukarıda yer verilen kısıtlamaların, serbest meslek erbabına ait binek otomobillerin giderlerine de uygulanması amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinde de benzer değişiklikler yapılmıştır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here