Ana sayfa Mevzuat Ata karnesinin özelliği nedir ve geçici ithalatlarda hangi eşyaların ata karnesiyle bildirimi...

Ata karnesinin özelliği nedir ve geçici ithalatlarda hangi eşyaların ata karnesiyle bildirimi yapılır?

245
0

Geçici ithalat rejiminde hangi eşya, ATA Karnesi ile beyan edilir? ATA Karnesi’nin özelliği nedir?

Geçici ithalat rejiminde gümrük idaresi tarafından Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi veya Geçici İthalat Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış ve Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olduğu anlaşılan ATA Karneleri kabul edilir.

Geçici ithalatın ATA Karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaksızın işlem yapılır.

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA Karnesi ’nin ibrazı rejim için izin talebi ve Karne’nin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.

Geçici ithalat rejiminde hangi eşya, başka bir tasarruf yoluyla beyan edilir?

 Geçici ithalat rejiminde başka bir tasarruf yoluyla beyana istisnai yazılı beyan hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük idaresine yazılı veya sözlü olarak beyan edilmeyen ithal vergilerinden tam muafiyet suretiyle yolcular tarafından ithal edilen kişisel ve sportif amaçlı eşya konu olur. Bu eşyanın yeniden ihracı da aynı şekilde yapılır.

Eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi başka bir tasarruf yoluyla beyandır. Ancak, Gümrük Yönetmeliğinin 183-185 inci maddelerinde yer alan koşulların yerine getirilmediğinin yapılan inceleme sonucunda anlaşılması durumunda cezai işlem yapılır.

 


Kaynak: T.C Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here