Ana sayfa Muhasebe Asgari ücret hesaplaması hangi tutar üzerinden yapılmaktadır?

Asgari ücret hesaplaması hangi tutar üzerinden yapılmaktadır?

Asgari ücret hesaplaması hangi tutar üzerinden yapılır?

100
0

Özel bir kurum ile SGK dosyası sözleşme ile açtık.  Yapı ruhsatları 10/10/2019 da çıktı. Henüz SGK’ya verilmedi. Belki belediye göndermiştir. Asgari işçilik hesaplaması ruhsattaki maliyet bedeli üzerinden mi hesaplanacak yoksa sözleşme bedeli üzerinden mi hesaplanacaktır?

Asgari işçilik uygulaması temelde; işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline ve özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranları sonucunda hesaplanan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır. Eğer Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar tutarı, hesaplama neticesinde bulunan işçilikten fazla ise işverenin yeterli işçilik (yani bir anlamda yanında çalıştırdığı bütün sigortalıları bildirmiş olduğu) bildirdiği kabul edilir.

Asgari işçilik bir anlamda varsayıma dayanır. İnşaatın yasa kapsamına alınış tarihi (İnşaatta ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih) İnşaatın bitiş tarihi, İnşaatın yapı sınıf ve grubu, İnşaatın toplam alanı, Yapının tamamlanma alanı ve oranı, Uygulanacak birim fiyatı, Uygulanacak işçilik oranıdır. Bir inşaata ilk kazma vurulduğu gün itibariyle inşaat için dosya açılmalı, yapı denetim firması tarafından işin yüzde yüzünün bittiğini belirtir tutanak tutulduğu anda inşaat dosyası kapatılmalıdır.

5510 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre; “Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.” ibaresi mevcuttur eğer işveren işyeri bildirgesi vermiş ve dosya açtırmışsa, inşaatın başlangıcı olarak BİLDİRGEDE YAZAN TARİH baz alınır.

İşveren işyeri bildirgesi vermezse veya inşaat ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmışsa, bu durumda inşaatın başlangıç ve bitiş tarihi Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, yapı kullanma izin belgesi işin Belediyeye başvuru tarihi de işin bitiş tarihi sayılır.

RES’EN AÇILAN İNŞ. İŞE BAŞLAMA TARİHİ Ruhsatsız/ruhsata aykırı yapıldığı anlaşılır.

Bina İnşaatı: %9 Hesaplamada kullanılan rakamlar Çevre ve Şehircilik Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yayınlanan birim maliyet bedelleridir.

SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır. Özel bina inşaatlarındaki uygulama iki aşamada gerçekleştirilir.

Birinci aşama dosya memurunca dosyadaki bilgiler ışığında yapılan hesaplama, ikinci aşama ise dosyadaki bilgilerin yanında, işverene ait yasal kayıt ve belgelerde yer alan hususlarla birlikte gerçek durum dikkate alınarak Müfettişlerce/Meslek Mensuplarınca yapılan inceleme, hesaplama ve teftiştir.

Binaların maliyetinin hesaplanmasında, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli dikkate alınmaktadır. Aynı yıl içerisinde başlayıp bitirilen binaların maliyeti ise o yılın birim maliyeti esas alınarak hesaplanır.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı

Asgari İşçilik Uygulamasına ilişkin açıklamalar

İhale kapsamında güvenlik kamerası değişimi işinde asgari işçilik hesaplaması yapılır mı?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here