Ana sayfa Vergi Asgari Ücret Farkları Çalışanlara Toplu Olarak Ödeniyor – GV Tebliği-299

Asgari Ücret Farkları Çalışanlara Toplu Olarak Ödeniyor – GV Tebliği-299

1208
0

1- Asgari Ücretliye Fark Olarak Ödenecek Para Nedir?
05.12.2017 Tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7061 sayılı torba yasanın 15’inci maddesi ile Asgari ücret ile çalışanların ücretlerindeki Gelir Vergisi oranı %20’ye çıkmıştı.
Bu nedenle de 1.404 TL Net Asgari ücret alan Bekar çalışanların ücretleri düşmüştü.

Yapılan değişiklikle, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait olup 2017 yılı başındaki 1.404,06 TL’den aşağıya düşen asgari ücretin farkları Çalışanlara ödenecektir.

2- Ödeme nasıl yapılacaktır?
2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan 1.404,06 TL’nin altına düşen fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

3- İşveren bu indirimi beyannamesine nasıl yansıtacaktır?
Bu maddenin yayımlandığı tarih olan 05.12.2017 itibarıyla yukarıda yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca (İşveren-mükellef) bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle iade edilecektir.

Yani farklar çalışanların AGİ tutarına ilave edilerek kendilerine ödenecek, İşverenler de bu tutarları kendi Muhtasar beyannameleri üzerinden mahsup edeceklerdir.

4- Mahsup işlemi hangi döneme ait muhtasar beyannamede yapılacaktır?
4.1- Muhtasar beyanlarını AYLIK verenler 2017-Kasım ayına ait olup 2017 Aralık ayında verilecek beyannamelerinden,  

4.2- Muhtasar beyanlarını 3 AYLIK verenler 2017-Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait olup 2018 Ocak ayında verilecek beyannamelerinden,
Mahsup işlemini yapacaklardır. 

Çalışana ödenecek fark tutarlar O ay kesilen gelir vergisinden fazla olmayacak fazla kısım sonraki ayda ödenecek/mahsup edilecektir.

ÖRNEKLER
ÖRNEK 1: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.404,06 TL’dir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2017 yılı Eylül ayı net ücreti 1.374,17 TL’ye, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 1.328,52 TL’ye düşmektedir.

Bay (A)’nın işvereni (T) A.Ş. 2017 yılı Eylül ve Ekim aylarına ilişkin muhtasar beyannamelerini kanuni süresinde vermiştir. Dolayısıyla Bay (A) için Eylül ve Ekim aylarında ilave asgari geçim indirimi uygulanamamıştır.
Bu durumda, işveren (T) A.Ş. Bay (A)’nın; Eylül ayı için hesaplanan 29,89 TL, Ekim ayı için hesaplanan 75,54 TL ilave asgari geçim indirimi tutarı toplamı olan (29,89+75,54=) 105,43 TL’yi, 2017 yılı Kasım ayındaki (75,54 TL) ilave asgari geçim indirimi ile birlikte, Kasım ayı için 2017 yılı Aralık ayında vereceği muhtasar beyanname üzerinde mahsup edecektir.

Buna göre, Bay (A)’nın ilave asgari geçim indirimi tutarları dâhil, Kasım ayında yararlanacağı asgari geçim indirimi tutarı toplamı (Eylül ayı için 29,89 TL, Ekim ayı için 75,54 TL, Kasım ayı için 75,54 TL ilave asgari geçim indirimi ile Kasım ayı için normal asgari geçim indirimi 133,31 TL) 314,28 TL dir. Ancak, bu dönemde Bay (A) için hesaplanan gelir vergisi 302,17 TL olduğundan, asgari geçim indirimi tutarı da ödenmesi gereken vergiden fazla olamayacağından, bu hizmet erbabına asgari geçim indirimi olarak ödenecek tutar en fazla 302,17 TL olacaktır.

Bay (A) adına 2017 yılı Kasım ayı için hesaplanan vergi tutarının yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan (314,28-302,17=) 12,11 TL asgari geçim indirimi ise daha sonraki dönem için verilecek muhtasar beyannamede mahsup edilecektir.

Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kaybı, ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine söz konusu aylar için 1.404,06 TL ödenecektir.

ÖRNEK 2:
Evli, eşi ücretli olarak çalışan çocuksuz Bayan (C), 1.860 TL brüt ücret almaktadır.

Bayan (C)’nin2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.463,04 TL’dir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle
Eylül ayı net ücreti 1.401,59 TL’ye,
Ekim ayı net ücreti ise 1.383,99 TL’ye düştüğünden
Eylül ayı için (1.404,06-1.401,59=) 2,47 TL,
Ekim ayı için de (1.404,06 -1.383,99=) 20,07 TL’lik fark ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilecek, böylelikle Bayan (C)’nin 2017 yılı Eylül ve Ekim ayları net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşmeyecektir.

Ayrıca, bu hizmet erbabına Kasım ve Aralık aylarında da ilave asgari geçim indirimi ödenecektir.

ÖRNEK 3:
Bay (D) asgari ücretle çalışmaktadır.
Bay (D) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.
Bay (D)’nin 2017 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.497,38 TL’dir.
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle, Bay (D)’nin Eylül ayı net ücreti 1.467,49 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 1.421,84 TL’ye düşmektedir.
Bay (D)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşmediğinden, Bay (D) ilave asgari geçim indiriminden yararlanamayacak ve kendisine Eylül ayı için net 1.467,49 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için net 1.421,84 TL ödenecektir.

İlgili Tebliği İncelemek İçin Tıklayınız

Kaynak: 7061 Sayılı Torba yasa ve 299 Sayılı G.V. Genel tebliği

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here