Ana sayfa Özel Sigorta Artık Sigorta Şirketleri Yüksek Fiyata Trafik Sigortası Yapamayacak!

  Artık Sigorta Şirketleri Yüksek Fiyata Trafik Sigortası Yapamayacak!

  3509
  0

  10.04.2017 tarih 10271 sayılı Onay ile Hazine Müsteşarlığı tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine (Zorunlu Trafik Sigortası) tavan ücret belirlendi.

  Sigorta şirketleri artık, zorunlu trafik sigortası primlerini yüksek fiyata göre yapamayacaklar ve tavan ücretinin üzerinde bedel talep edemeyecekler.

  Tavan ücret uygulaması 12.04.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

  1- ZORUNLU TRAFİK SİGORTALARINA TAVAN ÜCRET UYGULANACAK!
  İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. Basamak için belirlenecek prim tutarları Tablo-1’de yer alan prim tutarlarını geçemez. 

  Tablo-1’de yer alan azami prim tutarları, 2017 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %1 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacaktır.2- HASARSIZLIK İNDİRİMİ VE HASAR SEBEBİYLE PRİM ARTTIRIM ORANLARI TABLOSU
  Diğer basamaklar için belirlenecek prim tutarları, Tablo-2 yer alan 4. Basamak prim tutarlarına uygulanacak indirim/artırım oranlarının ardından elde edilen tutarları aşamaz. Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları aşağıdaki tabloya göre belirlenecektir;

  3- İL BAZINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANLARI TABLOSU
  Sigorta bilgi ve Gözetim Merkezi, Tablo-3’te yer alan indirim/artırım oranlarına ilişkin sistemler kontrolleri gerçekleştirir.
  Sigorta şirketleri tarafından il bazında belirlenen primler,
  3.1- Araç Grubu Bazında 4. Basamak Azami Prim Tablosu (Tablo-1) ve
  3.2- Hasarsızlık İndirimi Ve Hasar Sebebiyle Prim Artırım Tablosuna  (Tablo-2) uygun olarak hesaplanan primler üzerinden,
  3.3- İl Bazında Uygulanacak İndirim Oranları Tablosunda (Tablo-3)
  yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz.

  ***Şirketlerin tercihine göre aracın plaka ili ya da işletenin ikametgâh ili esas alınabilecektir.4- ARACI KOMİSYONU %10’DAN AZ OLAMAZ!
  Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı %10’dan daha az olamaz. Söz konusu oran, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetleri Geliştirme Hesabı ve Güvence Sigortalı katılım payı hariç, SGK prim tutarı üzerinden hesaplanır.

  *** İlgili Genelgenin maddeleri ile ilgili getirilen esaslara aykırı şekilde aracı komisyonu uygulayan sigorta şirketine ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyide uygulanır.

  5- ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TARİFE UYGULAMA ESASLARINDA YER ALAN BASAMAKLARIN TESPİTİ
  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkındaki yönetmeliğinde yer alan basamakların tespiti bakımından;
  5.1- Araç işleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak yani 4. Basamak uygulanır.
  5.2- Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda; takip eden sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir.
  5.3- Sigorta süresi içinde meydana gelen her maddi tazminat ödemesi için takip eden sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırımı oranı iki alt basamağa göre belirlenir.

  6- 12.04.2017 TARİHİNDEN ÖNCEKİ POLİÇELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK!
  12.04.2017 tarihinden önce Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmış olanlar, mevcut poliçelerini iptal ettirip yerine yeni poliçe düzenlemeyecek. (ilgili mevzuatta belirtilen durumlar saklı kalmak üzere)

  ***Hazine Müsteşarlığı 27.10.2015 tarihli ve E.31927 sayılı resmi yazısı ile düzenlenen bazı araç türleri için azami prim uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

  Kaynak: Hazine Müsteşarlığı (10.04.2017 – 2017/1 – 10271)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here