Ana sayfa Duyurular Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet...

Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcının, e-ticaret faaliyetine başlamadan önce, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda hangi bilgileri bulundurması gerekmektedir?

64
0
  • Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri.
  • Tebligata elverişli KEP adresi.
  • Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.
  • Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcının, aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda hangi bilgileri bulundurması gerekmektedir?

  • Adı ve soyadı.
  • İkametgâhının bulunduğu il.
  • Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Kaç tane ikincil düzenleme yürürlüğe konulmuştur?

1-Ülkemizde elektronik ticaretin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan ve bu alandaki ilk düzenleme olma özelliğini taşıyan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanununa istinaden; 15/07/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Anılan mevzuat ile elektronik ortamda gerçekleştirilen mal veya hizmetlere ilişkin internet üzerinden yapılan sözleşme ve siparişler, ticari iletişim ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken kurallar ve e-ticaret işletmelerine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.


Kaynak: ETİCARET.GOV.TR
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here