Ana sayfa Muhasebe Araç satışına istinaden gelir elde eden adi ortaklık işletmesinin bir ortağı ilgili...

Araç satışına istinaden gelir elde eden adi ortaklık işletmesinin bir ortağı ilgili gelirini Yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirecek midir?

Araç satışına istinaden gelir elde eden adi ortaklık işletmesinin bir ortağı ilgili gelirini Yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirecek midir?

290
0

Gerçek usulde vergilendirilen, adi ortaklıkta ticari plakalı minibüs işletmeciliğinde ortaklardan biri hissesini sattı. Bundan dolayı 65.000 kar (plaka ve araç kasası) elde etmiştir. Bu tutar gelir vergisine tabi midir, muafiyet ve istisnası var mı?

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır…” hükmü yer almıştır. Aynı Kanunun 38. maddesinde de; “Bilanço esasına göre ticari kazanç teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce; İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

 

İşletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave olunur.” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 39. maddesinde de; “İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet farktır. (Elde edilen hasılat tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder)

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41. maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü yer almıştır.

 

Bu hükümlere göre, ticari taksicilik işinde kullanılan ve kazancı gerçek usulde tespit edilen işletmenin aktifine kayıtlı bulunan ticari plaka ile ticari taksinin satılmasından elde edilen kazancın yıllık ticari kazancına dâhil edilerek vergilendirilmesi gerekir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here