Ana sayfa Çalışma Hayatı Arabuluculuk ile ödenen ücretler vergiye tabi midir?

  Arabuluculuk ile ödenen ücretler vergiye tabi midir?

  906
  0

  Bir mükellefim arabulucu vasıtasıyla işten ayrılan işçisiyle net 22.000,00 TL ücretle anlaştı. 

  Arabulucu anlaşma belgesinde anlaşılan ücretin neye karşılık olduğu belli değil. Sadece işçinin, “işbu ödemenin yapılması ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti de dahil olmak üzere hiçbir nam altında alacağı kalmadığı” şeklinde bir taahhüttü var. Bu durumda biz bu ücreti ne olarak kabul edeceğiz. Her hangi bir vergi ve sgk kesintisi yapacak mıyız?

  Arabuluculukla ödenmiş kıdem tazminatı, çalışanın kıdem süresine karşılık olarak kıdem tavanı gözetilerek hesaplanmış tutarı, gelir vergisinden müstesna olacaktır.

  Fakat kıdem tazminatı olarak belirlenmiş tutar çalışanın gerçek kıdem tazminatını aşan miktarda ise, aşan kısmı vergilendirilmelidir. 

  Arabuluculuk sonucu ödenen ihbar tazminatı ve izin paraları da gelir vergisine tabi olacaktır.

  İşçi ve işverenin karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi ile ödediği işe başlatmama tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi ödemeler ücret niteliğinde olup, gelir vergisine tabi olacaktır.

  Arabulucu ile kıdem tazminatı verdiğimizde yapacağımız yevmiye kaydı nasıl olur yardımcı olur musunuz? Kıdem tazminatı yanında başka ödemeler de veriliyor. Örneğin yıllık izin agi vb. Bunların yevmiye kaydı nasıl olmalıdır?

  Ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine göre yapılması şarttır. 

  770 Genel Yönetim Giderleri.
  50 Kıdem Tazminatı 01-ücretler- 02-avukatlık giderleri- 03-vergi resim harç giderleri- ….
  Diğer ödemeler 

   Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası var mıdır?

  Arabuluculuk ve mahkeme tarafından personele ödenecek ücretler nasıl gider yazılır?

  Arabuluculuk sözleşmesinin çeşidi var mıdır?

  Arabuluculuk anlaşması ile çalışana yapılacak ödemeler için SGK’ya  Prim Beyannamesi verilmesi gerekir mi?

  Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik İlkesi ve İhlali Halinde Cezai Yaptırımı

  Avukatlık, arabuluculuk hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanır mı?

  Avukatlık, arabuluculuk hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanır mı?

  Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İstinaden Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi Tevkifatı yapılacak mı?


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here