Ana sayfa Çalışma Hayatı Arabulucuk yöntemi ile ödenen kıdem ve mesai ücretleri hangi ayın bildirgelerinde beyan...

  Arabulucuk yöntemi ile ödenen kıdem ve mesai ücretleri hangi ayın bildirgelerinde beyan edilmelidir?

  Arabulucuk yöntemi ile ödenen kıdem ve mesai ücretleri hangi ayın bildirgelerinde beyan edilmelidir?

  340
  0

  Arabulucu yönetimiyle çıkan personel ile 35.000 TL üzerinden anlaşıldı. 35.000 TL kıdem, ihbar, eksik ücret, yıllık izin, mesai karşılığında anlaşıldı. Arabuluculuk anlaşma tutanağında yukarda belirttiğim kalemler için toplu 35.000 TL yazıyor ve detayı yok. Personel şubat ayında çıktı, arabuluculuk anlaşma tutarları temmuz ayında ödendi. Bildiğiniz üzere Kıdem tazminatında gelir vergisi ve SGK primi yok. Kıdem tazminatını çalışma süresine göre hesaplayıp, kalan tutarı ücret gibi vergilendirip SGK primini mi ödemeliyim ve işten çıktığı şubat ayında mı yoksa temmuz ayında mı SGK primi gelir vergisi damga vergisi ödenmelidir?

  SGK genel yazısına göre; işçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi işverence işçinin işten çıkartıldığı tarih olduğundan ve işçiye işe başlatmama tazminatı ile en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi söz konusu olmayacağından, iş akdinin feshinden sonraki süre için işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  Ancak 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre, işçilerle işverenler arasında hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin olarak çözüme bağlanması görev ve yetkisi iş mahkemelerinde olduğundan, arabuluculuk belgesinin imzalandığı tarihten sonra iş akdinin feshinin geçersiz olduğuna dair mahkeme tarafından karar verilmesi halinde, her ne kadar arabuluculuk sözleşmesinde farklı bir karar alınmış olsa bile geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarına göre işlem yapılacaktır.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here