Ana sayfa YAZARLAR-YENİ Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Uzaktan Çalışma

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Uzaktan Çalışma

Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknopark girişimcileri açısından önem taşıyan dgs-uzaktan çalışma uygulamasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü geçtiğimiz hafta yayımlanan taslak tebliğ ile belli oldu.

127
0

Güneri GÖZÜAÇIK

Yeminli Mali Müşavir
guneri.gozuacik@modernymm.com


19.3.2022

Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoparklarda uzaktan çalışma

📌Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknopark girişimcileri açısından önem taşıyan dgs-uzaktan çalışma uygulamasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü geçtiğimiz hafta yayımlanan taslak tebliğ ile belli oldu.

📌Tüm merkez ve teknopark girişimcilerinin aşağıda yer alan kriterlere göre uygulamalarını ve yazılımlarını revize etmelerinin önem taşıdığını hatırlatmakta fayda var.

📌Henüz taslak halinde olmakla birlikte Ar-Ge ekosistemi için çok önemli olan düzenlemenin kritik noktaları özetle aşağıdaki gibidir:

✏️Uygulama hem Ar-Ge-Tasarım merkezleri hem de tüm Teknopark girişimcileri için geçerlidir.

✏️Ar-Ge, tasarım ve destek personeli kapsamdadır.

✏️Dgs uzaktan çalışma uygulamasından yararlanılması ancak içeride süre geçirilmesi halinde mümkündür. İlgili aylar itibariyle tüm personelin hiç içeride geçirilen süresi bulunmaması halinde uygulamadan yararlanılamayacaktır.

✏️İçeride geçirilen teşvikli süre toplamının yarısı kadar dgs-uzaktan çalışma süresinden yararlanılabilir.

✏️İçeride ve dışarıda geçirildiği kabul edilen teşvikli sürelerin toplamı haftalık 45 saati aşan çalışma süreleri hariç belirlenmeli ve hesaplamalar buna göre yapılmalıdır. 45 saati aşan süreler hesaplamaya dahil edilmemelidir.

✏️İçeride geçirilen süre hesabında tam zamanlı personellerin yıllık izin süreleri, resmi tatil günleri ve hafta sonları da dikkate alınır. Bu sebeple kısmi zamanlı personeller için ayrı hesaplama yapılmalıdır.

✏️Dışarıda teşvikli olarak geçirildiği kabul edilen; iş amaçlı, eğitim amaçlı, mentörlük/ders verme kapsamındaki süreler dgs-uzaktan çalışma uygulamasına dahil edilmez.

✏️Toplam potansiyel teşvikli sürenin (haftalık 45 saati aşan süreler düşülerek bulunur) yarısının içeride fiilen geçirilmesi halinde ilgili ay için tüm personel teşviklerden tam yararlanır.

✏️Toplam potansiyel teşvikli sürenin yarısından daha az sürenin içeride geçirilmesi halinde ise, tüm personel teşviklerden tam yararlanamaz. Teşvikten yararlanacak personel içeride en çok süresi olan personelden başlamak üzere işverence belirlenir. Bu kapsamda içeride süresi olan personele dgs uzaktan çalışma süresi verilmeden hiç çalışması olmayan personele süre verilmez. İşverence belirlenecek personel içeride süresi olmayan personeller arasından seçilir ve maaşı en yüksek olanlara öncelik verilmesi değerlendirilebilir.

✏️Taslak tebliğe göre uygulama 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu sebeple tüm şirketlerin önceki aylardaki uygulamalarını gözden geçirmelerini özellikle yararlı görüyoruz. Yapılacak kontrollerde teşvikten fazla yararlanma söz konusu ise,düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

📌Hesaplamaların çok detaylı ve dikkatli yapılmasını önermekteyiz. Öyle ki, olası bir vergi incelemesinde haksız yere teşviklerden fazladan yararlanıldığının tespiti halinde fazladan yararlanılan teşvikler işverenden vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte geri alınacaktır.

 


Kaynak: İşbu yazı YMM Güneri GÖZÜAÇIK’ın özel izni ile yayınlanmıştır. Yazıya ilişkin tüm hak ve sorumluluk yazara aittir.
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here