Ana sayfa Muhasebe AR-GE Projesine konu ürünün prototipinin imalatına ilişkin işlemlerde KDV istisnası uygulanır mı?

  AR-GE Projesine konu ürünün prototipinin imalatına ilişkin işlemlerde KDV istisnası uygulanır mı?

  ...münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımları KDV'den istisna olup, mobil yürüme robotu parçalarının tasarlanarak CNC tezgahlarında prototip parçalar halinde veya bütün olarak imal ettirilmesi hizmet alımı niteliğinde olduğundan, söz konusu işlemlerin KDV Kanununun 13/m maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  138
  0

  T.C.
  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
  Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  36062021-130[2021-KDV-ÖZE/01]-41473

  23.06.2021

  Konu

  :

  Projeye konu ürünün imalatına ilişkin işlemlerde KDV istisnası.

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin 14/1/2020 tarihinde TÜBİTAK (1512-BİGG) ve KOSGEB desteği ile … Teknopark bünyesinde travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inmeler, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan Serebral Palsi (SB), Kas Distrofisi gibi çeşitli hastalıklar sonucu yürüme yetisini kısmen yada tamamen kaybeden çocukların rehabilitasyon süreçlerini desteklemek amacıyla mobil yürüme robotu tasarlayarak Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini, bu bağlamda tasarlanan prototipin satış amaçlı değil test ve güncelleme amaçlı yapılarak gerekli inovasyonun sağlanacağını, yapılması hedeflenen projenin hali hazırda piyasadan alınamayacağı için CNC tezgahlarında üretilerek yapılanması gerektiği belirtilerek, projenize konu olan “mobil yürüme robotu”nun CNC tezgahlarında bütün olarak veya prototip parçalar halinde imal edilip Şirketinize tesliminde KDV Kanununun 13/m maddesi kapsamında istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/m maddesinde, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna” başlıklı (II/B-14.) bölümünde konuya ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, söz konusu bölümün;

  -“İstisnadan Yararlanacak Alıcılar” başlıklı (II/B-14.1.1.) alt bölümünde;

  “İstisnadan;

  – 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

  – 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

  – 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında

  Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlar yararlanır.”

  -“İstisna Kapsamına Giren Teslimler” başlıklı (II/B-14.1.2) alt bölümünde;

  “İstisna, bu Tebliğin (II/B-14.1.1.) ayrımında sayılanların, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımlarında uygulanır.

  Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir.

  Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.

  Makina ve teçhizatın nitelik ve kapsamı, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulamasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bu Tebliğin (II/B-5.1.) bölümündeki açıklamalara göre belirlenir.”

  açıklamalarına yer verilmiştir.

  1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde makine ve cihazlar, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.

  Buna göre, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna olup, mobil yürüme robotu parçalarının tasarlanarak CNC tezgahlarında prototip parçalar halinde veya bütün olarak imal ettirilmesi hizmet alımı niteliğinde olduğundan, söz konusu işlemlerin KDV Kanununun 13/m maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here