Ana sayfa SGK Anonim şirketlerin yönetim kurulundan çıkan kişilerin SGK’ya bildirim yapması gerekir mi?

  Anonim şirketlerin yönetim kurulundan çıkan kişilerin SGK’ya bildirim yapması gerekir mi?

  5510 sayılı Kanuna göre A.Ş. ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK'ya bildirilir.

  90
  0

  Anonim şirketimiz 3 hissedarlıdır. Aynı hissedarlar yönetim kurulu üyesi, bir ortak yönetim kurulu başkanı, bir ortak imza yetkilisidir. 3 hissedar aynı kişiye aynı anda hüm hisseleri devredip yönetim kurulunu, başkanlığı ve imza yetkisini devralan ortağa bırakacaktır. Eski yönetim kurulundaki kişilerin SGK’ya bildirim yapması gerekir mi?

  5510 sayılı Kanuna göre A.Ş. ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK’ya bildirilir.

  Burada bildirme yükümlülüğü ticaret sicil memurluğuna aittir.

  Ancak, Anonim şirket ortaklarından hisse devralan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarihin, ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer suret veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurul tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma bildirilmelidir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here