Ana sayfa TTK Anonim şirketin açacağı depo tescile tabi midir?

  Anonim şirketin açacağı depo tescile tabi midir?

  134
  0

  Anonim şirket depo açılışında ticaret sicile bildirim gerekli mi yoksa noter tasdikli kurul kararıyla işlem yapabilir miyiz?

  Depo açılışı için ticaret siciline tescil gerekmez. Vergi Dairesine bilgi verilir.


  Özelge: Açmış olduğunuz irtibat bürosunun ticaret siciline tescilinin zorunlu olup olmadığı ve irtibat bürosu açılışının vergi dairesine bildirimi esnasında vergi dairesine verilmesi gereken belgelerin neler olduğu

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-21

  06/05/2010

  Konu

  :

  irtibat bürosu

  İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, … Vergi Dairesinin … Vergi Kimlik Numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, … ‘da açmış olduğunuz irtibat bürosunun ticaret siciline tescilinin zorunlu olup olmadığı ve irtibat bürosu açılışının vergi dairesine bildirimi esnasında vergi dairesine verilmesi gereken belgelerin neler olduğu hususlarında bilgi istediğiniz anlaşılmaktadır.

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 156 ncı maddesinde işyeri: “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” olarak tanımlanmıştır.

  Diğer yandan, irtibat büroları 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre kurulmakta ve faaliyet göstermektedir. Mevcut yasal düzenlemelere göre irtibat büroları, Türkiye’de ticari faaliyette bulunamamakta; ticari faaliyetler dışında, haberleşme, ağırlama, irtibat, araştırma ve bilgi toplama gibi amaçlarla yurt dışında yerleşik kurumlar tarafından kurulmaktadır. Kâr elde edip transfer edememekte ve bütün masraflarını yurt dışından getirecekleri dövizlerle karşılamak zorunda bulunmaktadırlar. İrtibat büroları, esas itibariyle yabancı sermayenin Türkiye’deki faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere getirilen bir uygulamadır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde kurumlar vergisine tabi kurumlar sayılmış olup, aynı Kanun’un 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler.” hükmü yer almaktadır.

  Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Vergi Dairesi Başkanlığı yetki alanı içerisinde bulunan … Vergi Dairesinin mükellefi olan şirketinizin tam mükellefiyete tabi bir kurum olması sebebiyle açmış olduğunuz işyeri irtibat bürosu olarak değerlendirilemeyecektir. Şirketinizce … ‘da açılan söz konusu büro, şube olmanın tüm sonuçlarını kapsadığından tam mükellef bir kurumun şubesi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Buna göre, ilave işyeri olarak değerlendirilecek olan büronuzun farklı bir vergi dairesi yetki alanı içerisinde açılması nedeniyle, tarafınızca şirket ana sözleşmesinin noter onaylı bir örneğinin, şirketi temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirkülerinin ve ilave işyeri açılışına ilişkin yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğinin vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, şirketiniz tarafından … ‘da açılan büronun vergi dairesine bildirimi esnasında bu değişiklikle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Diğer taraftan, söz konusu büronun Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri gereğince ticaret siciline tescilinin zorunlu olup olmadığı hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan bilgi alınması gerekmektedir.


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here