Ana sayfa Duyurular Anayasa Mahkemesi Basit Yargılama Usulünün 01.01.2020 Tarihinden Önce Kesinleşmiş Olan Davalara Uygulanmasını...

Anayasa Mahkemesi Basit Yargılama Usulünün 01.01.2020 Tarihinden Önce Kesinleşmiş Olan Davalara Uygulanmasını Önleyen Hükmü İptal Etti

88
0

Anayasa Mahkemesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen, “01/01/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü uygulanmaz.” hükmünde yer alan, “kovuşturma evresine geçilmiş…” ibaresinin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna 25.06.2020 tarihinde karar verdi.

Mahkeme kararın gerekçesinde, lehe ceza kanunun geçmişe uygulanmasının hukuk devletiyle bağlantı olduğundan, adalet ve hakkaniyet ilkelerinin gereği ile Anayasa’nın 38. maddesi kapsamında anayasal bir zorunluluk olduğundan bahsederek bazı yargılama usulü kurallarının kovuşturulan fiiller için öngörülen ceza miktarlarını etkileyebileceğini ve ceza miktarını etkileyen yargılama kurallarının da failin lehine olan düzenlemelerin geçmişe uygulanmamasının Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olacağı tespitinde bulunmuştur.

Mahkeme tespitlerinin akabinde, itiraz konusu kural, belirli bir tarihten önce kovuşturma aşamasına geçilmiş dosyalarda basit yargılama usulünün uygulanmayacağını öngördüğünden ve ceza miktarı üzerinde, basit yargılamanın usulünün uygulanması neticesinde mahkumiyet kararı verildiği takdirde verilecek sonuç cezada dörtte bir oranında fail lehine indirim etkisi olduğundan, kuralın belirli bir tarihten sonra kovuşturma aşamasına geçilmiş dosyalarla sınırlı olarak uygulanmasının Anayasa’nın 38. maddesini ihlal ettiğine kanaat getirmiştir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200819-6.pdf


Kaynak: Özgün Law
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here