Ana sayfa Vergi Amme Alacaklarının Çek İle Ödemesi Nasıl Yapılır?

  Amme Alacaklarının Çek İle Ödemesi Nasıl Yapılır?

  1832
  0

  1- ÇEKLE VEYA MÜNAKALE EMRİ (VİRMAN ÇEKİ) İLE AMME ALACAKLARI ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
  Çizgili çekle yapılan ödemeler Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir, ancak;
  1.1- Amme alacağının ödenmesi için düzenlenen çek ilgili vergi dairesi adına, emre muharrer olmadığı kaydı ile ve bir banka üzerine çekilir. Alacağın teşhisine yaramak ve Ticaret Kanununa aykırı olmamak üzere çek üzerine dercedilecek malumatı tespit etmeye Maliye Vekâleti yetkilidir.
  1.2- Çek veya münakale emrinin veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemenin herhangi bir sebeple tediye edilmemesi halinde amme alacaklısının borçluya karşı rücu hakkı saklıdır.

  ***2 numaralı madde gereğince muamele yapıldığı takdirde çek veya münakale emrinin kabul edilmemesi keyfiyeti tevsik ve bu durum münakale isteyene, keşideciye veya bunların temsilcilerine tebliğ edilerek kabul edilmeyen çek iade olunur.

  2- AMME ALACAĞININ ÖDENMESİ İÇİN ÇEK TANZİM TARİHİ NE OLMALIDIR?
  Çekler tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği tarihle veya en çok bir gün evvelki tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski tarihli çekler kabul edilmez.

  3- AMME ALACAKLARININ HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE ÖDENMESİ HALİNDE ÖDEME TARİHİ NASIL HESAPLANIR?
  41’inci maddeye göre hususi ödeme şekillerine göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine veya bankaya verildiği, paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemelerde işlemin kartla yapıldığı, münakale emri üzerine paranın tahsil dairesi hesabına geçtiği gün ödeme yapılmış sayılır. 

  ***6183 Sayılı Kanunun 42’nci maddenin 2 numaralı fıkrası hükmü mahfuzdur.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here