Ana Sayfa Vergi Amme Alacaklarında Neler Teminat Olarak Kabul Edilir?

  Amme Alacaklarında Neler Teminat Olarak Kabul Edilir?

  3191
  0

  1- TEMİNAT İSTEME HAKKI KİMLERE AİTTİR?
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344’üncü maddesi uyarınca vergi zıya cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir. Türkiye’de ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir.

  2- AMME ALACAKLARI İÇİN TEMİNAT OLARAK NELER KABUL EDİLİR?
  Teminat olarak şunlar kabul edilir;
  2.1- Para,
  2.2- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
  2.3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
  2.4- Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.”,
  2.5- İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.

  ***Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir.

  ***Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir.

  3- ŞAHSİ KEFALET TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEBİLİR Mİ?
  3.1-
  Teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilirler.
  3.2- Şahsi kefalet tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur.
  3.3- Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi muhtardır.
  3.4- Amme alacağını ödeyen kefile buna dair bir belge verilir.

  4- TEMİNAT SAYILABİLECEK EŞYALAR NELERDİR?
  Teminat hükmünde olan eşyalar;
  4.1- Bar,
  4.2- Otel,
  4.3- Han,
  4.4- Pansiyon,
  4.5- Çalgılı yerler,
  4.6- Sinemalar,
  4.7- Oyun ve dans yerleri,
  4.8- Birahane,
  4.9- Meyhane,
  içerisinde bulunan eşya ve malzeme 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 270, 271’inci maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bu müesseselerin işletilmesinden doğan amme borçlarına karşı teminat hükmündedir.

   ***Noterden tasdikli icar mukavelesinde gayrimenkul sahibinin demirbaşı olarak kayıtlı eşya ve malzemesi ile otel, han ve pansiyonlardaki misafir ve kiracıların kendilerine ait eşyaları bu hükümden hariçtir.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikToplu İş Sözleşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin Teklifi Açıklandı!!!
  Sonraki İçerikYapım Halindeki Ticaret Gemilerinde Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz