Ana sayfa Vergi Amme Alacakları Ne Zaman Ve Nereye Ödenir?

  Amme Alacakları Ne Zaman Ve Nereye Ödenir?

  2524
  0

  1- BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME HALİNDE AMME ALACAKLARINDA HÜKMİ ŞAHIS KİMLER OLUR?
  6183 Sayılı Kanunun tatbiki bakımından;
  1.1- İki veya daha ziyade hükmî şahsın birleşmesi halinde yeni kurulan hükmî şahıs,
  1.2- Devir halinde devir alan hükmî şahıs,
  1.3- Bölünme halinde bölünen hükmî şahsın varlıklarını devralan hükmî şahıslar,
  1.4- Şekil değiştirme halinde yeni hükmî şahıs,
  Birleşen, devir alınan, bölünen veya eski şekildeki hükmi şahıs ve şahısların yerine geçer.

  2- AMME ALACAKLARI NE ZAMAN ÖDENİR?
  2.1-
  Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir.
  2.2- Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekâletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren 1 ay içinde ödenir.
  2.3- Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür.
  2.4- Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir.

  3- AMME ALACAKLARI NEREDE ÖDENİR?
  3.1-
  Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmemiş amme alacakları, borçlunun ikametgâhının bulunduğu yer tahsil dairesine ödenir.
  3.2- Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmiş olsun olmasın borçlunun alacaklı tahsil dairesindeki hesabı bildirmek şartıyla diğer tahsil dairelerine de ödeme yapılabilir. Bu fıkra gereğince yapılacak ödemeler tahsildarlara yapılamaz.

  4- AMME ALACAĞININ ÖDEME ŞEKLİ NASIL OLMALIDIR?
  4.1- Ödeme, alacaklı tahsil dairesinin salahiyetli ve mesul memurları tarafından verilecek makbuz karşılığı yapılır.
  4.2- Maliye Bakanlığı, ödemenin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle yapılması zorunluluğunu getirmeye yetkilidir. Bu yetki; tahsil daireleri, amme alacağının türü, ödeme zamanı ve bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayrı kullanılabilir.
  4.3- Makbuz karşılığı yapılmayan ödemelerle salahiyetli ve mesul memurlardan başkalarına yapılan ödemeler amme alacağına mahsup edilemez.
  4.4- Amme alacaklarının tahsilinde kullanılan makbuzların şeklini ilgili amme idareleri tayin eder.
  4.5- Borçlular makbuzlarını amme alacağının tahsil zaman aşımı müddeti sonuna kadar saklamaya ve salahiyetli memurlarca istendiğinde göstermeye mecburdurlar.
  4.6- Makbuzun borçluya posta ile gönderilmesi gerektiği hallerde posta masrafı alacaklı amme idaresine aittir.
  4.7- Hususi kanunlarındaki makbuz verilmesinden başka şekillerde yapılan tahsilata ait hükümler mahfuzdur.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here