Ana sayfa Vergi Amatör sporculara ödenen ücretler Gelir Vergisine tabi midir?

Amatör sporculara ödenen ücretler Gelir Vergisine tabi midir?

Amatör sporculara ödenen ücretler Gelir Vergisine tabi midir?

389
0

Konu: Amatör sporculara yönelik istisnanın uygulanması ve asgari ücret ifadesinde, ücretin net tutar mı brüt tutar mı olarak dikkate alınacağı

… 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre, yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretlerin asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla ödediği ücretlerinin gelir vergisinden istisna olduğu belirtilerek, söz konusu bentte yer alan asgari ücretin, net tutarının mı brüt tutarının mı dikkate alınması gerektiği hususunda…

…  amatör sporculara yapılan ödemenin istisna edilebilmesi için, yapılan ücret ödemesinin brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekmekte olup, brüt asgari ücretin iki katını aşan ücret ödemelerinde anılan istisnadan faydalanılması mümkün değildir.

 


Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü 24.07.2019 – 62030549-120[23-2018/490]-E.599423
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here