Euro ve USD hesaplarını geçici dönemlerinde değerliyoruz. Kuru Döviz alış olarak baz alıyoruz, ancak banka hesabındaki dövizinde efektif olabileceği, nakit gibi düşünülmesi gerektiği şeklinde yazılar okuyoruz. Doğrusu nedir?

KASA HESABI dışındaki yabancı para birimleri MB döviz alış kuru ile değerlenir. Söylentilere göre her okuduğunuz makale veya sosyal medya haberini göre işlem yapmamanızı öneririz. Aşağıdaki linkte yer alan bilgileri okuyunuz.

https://www.ismmmo.org.tr/dosya/1786/Mevzuat-Dosya/29072020-yabanci-para-degerleri.pdf

Mükellefin bankada Altın hesabı var. Geçici vergi dönemlerinde kur değerlemesi yapılacak mı?

Bankada açılan kıymetli maden (altın) mevduat hesabı, mevduat sözleşmesine dayanan bir alacak niteliği taşıdığından 213 sayılı Kanunun 281 inci maddesi uyarınca mukayyet değerle değerlenmesi,

-Mevduatın geri ödenmesi sırasında mukayyet değerle geri ödeme tarihinde bankanın hesapladığı değer arasındaki farkın, gelir veya gider hesaplarına intikal ettirilmesi, gerekmektedir. “Mukayyet Değer” (Kayıtlı Değer): Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında görülen değeridir. Diğer bir ifade ile iktisadi kıymetin aktifteki değeridir. GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONUNDA DEĞERLEME YAPILMAZ.

Bir LTD şirket X bankasında gümüş hesabı açarak bir miktar gümüş alıyor. Gümüş de ABD doları gibi geçici vergi dönemlerinde kur farkı değerlemesi yapılacak mıdır?

Bankada açılan kıymetli maden (GÜMÜŞ) mevduat hesabı, mevduat sözleşmesine dayanan bir alacak niteliği taşıdığından 213 sayılı Kanunun 281 inci maddesi uyarınca mukayyet değerle değerlenmesi,

-Mevduatın geri ödenmesi sırasında mukayyet değerle geri ödeme tarihinde bankanın hesapladığı değer arasındaki farkın, gelir veya gider hesaplarına intikal ettirilmesi, gerekmektedir. “Mukayyet Değer” (Kayıtlı Değer): Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında görülen değeridir.

Diğer bir ifade ile iktisadi kıymetin deftere işlendiği değer olduğu gibi kullanılır GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONUNDA DEĞERLEME YAPILMAZ.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here