Ana Sayfa Vergi Alınan web sitesi alanının kullanıcının erişimine açılması sonucu elde edilen gelir üzerinden...

  Alınan web sitesi alanının kullanıcının erişimine açılması sonucu elde edilen gelir üzerinden fatura kesilir mi?

  1307
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Web sitesinde açılan alanın doldurularak kullanıcının erişimine açılması karşılığında elde edilen gelir üzerinden alan sahibine yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile belge düzeni

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından kurulan web sitesinde isteyen kişilere alan açıldığı, alanların içeriğinin yine bu kişiler tarafından doldurulduğu, doldurulan alanlardaki içeriklere ulaşmak isteyen kullanıcıların, alan sahibinin oluşturduğu anahtar kelimeyi sms ile GSM operatörü firmalara gönderdiği ve böylece içeriklerini cep telefonlarında görüntüleyebildikleri, alınan sms nedeniyle elde edilen gelirin GSM operatörü ile Şirketiniz arasında paylaştırıldığı ve bu gelirden karşılanmak üzere web sitesindeki alan sahibi kişiye de belirli bir pay ayrıldığı, bu payın alan sahibinin isteğine göre konuşma süresi olarak telefonlarına yüklenebildiği ya da… Cep Bank üzerinden tahsil edebileceği nakit para olarak ödenebildiği, konuşma süresi tercih edilmesi halinde ilgili GSM operatörünün konuşma süresini alan sahibine aktaracağı ve bedelinin Şirketinize fatura edileceği, nakit olarak tahsil edilmesinin tercihi halinde ise alan sahibinin ilgili bankada hesabının olup olmadığına bakılmaksızın nakit paranın sms yoluyla gönderilen şifreyle ATM’lerden tahsil edilebileceği, ödenecek ücretin sms başına 4 kuruş olduğu, nakit ödenecek paranın tek seferde en az 20 TL en çok 250 TL olacağı ve bu limitlerin, banka ATM’lerinin teknik olanakları çerçevesinde belirlenmesi nedeniyle bu olanakların değişmesi halinde limitlerin de değişebileceği, alan sahibi kişilerle fiziki olarak görüşülmesi mümkün olmadığından bu kişilere ödenen nakit tutarların belgelendirilemediği belirtilerek; alan sahibi kişilere gerek konuşma süresi gerekse nakit olarak yapılan ödemelerin ne şekilde vergilendirileceği ile belge düzeni hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

  GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37’nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

  Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerekmektedir.

  Dolayısıyla, web sitesinde açılan alanların içeriğinin doldurularak kullanıcıların erişimine açılması faaliyetinin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirin de Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki düzenlemeleri çerçevesinde tespit edilerek Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince vergilendirilmesi gerekmektedir.

  Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise yaptıkları ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü kişi ve kurumlar belirlenmiş olup vergi tevkifatına tabi olan kazanç ve iratlar bentler halinde sıralanmıştır.

  Buna göre, şirketiniz tarafından kurulan web sitesinde açılan alanlardaki içeriklere ulaşmak isteyen kullanıcılara anahtar kelimenin sms vasıtasıyla gönderilmesi karşılığında elde edilen gelirler üzerinden ayrılan payın alan sahibinin isteğine bağlı olarak gerek konuşma süresi olarak telefonlarına yüklenebilmesi gerekse Garanti Cep Bank üzerinden tahsil edebileceği nakit para şeklindeki ödemeler üzerinden, alan sahibinin söz konusu geliri ticari kazanç mahiyetinde olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesine göre tevkifat yapılmayacaktır.

  Şirketinizin, GSM operatörlerinden ve web sitenizdeki alan sahiplerinden elde ettiği gelirlerin ise kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerektiği tabiidir.

  VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 231’inci maddesinin beş numaralı bendinde ise faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

  Anılan Kanunun 232’nci maddesi hükmüne göre, tüccarlar sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve aldıkları emtia veya hizmet için de fatura istemek ve almak mecburiyetinde olup, bu maddede sayılanlar dışında kalanların, tüccarlardan satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2013 yılı için 800 TL’yi geçmesi veya 800 TL den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

  Öte yandan, Kanunun 234’üncü maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için gider pusulası tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri hüküm altına alınmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre,

               – Kullanıcılar tarafından gönderilen SMS’lerden elde edilen gelirden Şirketiniz payına düşen kısım için GSM operatörü adına fatura,
              – Şirketinizce alan sahiplerine “nakit” veya “konuşma süresi” olarak ödenecek tutarlar için, alan sahibinin bu faaliyetinin mükellefiyet gerektirmesi durumunda alan sahibi tarafından fatura, aksi durumda Şirketinizce gider pusulası,
               – Şirketiniz talimatıyla GSM operatörü tarafından alan sahibine “konuşma süresi” olarak yapılacak ödemeler için de GSM operatörünün Şirketinize fatura
  düzenlemesi gerekmektedir.


  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  9 Mart 2015 Tarih ve 11395140-019.01-395 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  İthalat, İhracat, Dış Ticaret Açığı, Doğrudan Yatırım girişi nedir? 

   


   

  Bavul Ticaretinden doğan KDV’nin iadesi için hangi belgeler hazırlanır?

   


   

  Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Neler Konulabilir?

   


   

  E-Ticaret Bilgi Sistemine Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

   


   

  Şirkete Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri İçin Düzenlenen Fatura Bedelleri Gider Kaydedilebilir mi?

   


   

  Türkiye’nin 2018-2020 yılları arasındaki e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı açıklandı

  Önceki İçerikİş Sözleşmeniz Var mı?
  Sonraki İçerikDerneklere Yapılan Bağış ve Yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisinden İndirim Konusu Yapılabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz