Ana sayfa Makale Alacak Yapılandırılması Kanunu’nda Neler Değişti?

  Alacak Yapılandırılması Kanunu’nda Neler Değişti?

  1478
  0

  Alacakların Yapılandırılmasında Kanunu’ nda Ne, Nasıl Değişti?

  6736afis_2Bilindiği üzere 26.10.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki sürelerde değişiklik yapıldı. Konuyla ilgili olarak 03.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de “2 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlandı.

  Bu bültenimiz ile 6736 sayılı Kanun’da yapılan son değişiklikler konu bazlı açıklanmaktadır.

  Aşağıda yer alan alacaklara ilişkin 31.10.2016 olan son başvuru süresi, BKK gereğince 25
  Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatıldı. Ayrıca yine bültenimizde değinileceği üzere 19.08.2016 tarihinden önce başlayan vergi inceleme ve takdir işlemleri ile ilgili olarak 31.10.2016 tarihine kadar tebligat yapılanlar için de yeni süreler söz konusu.

  Başvuru Süresi Uzatılan Alacaklar Hangileri

  • Kesinleşmiş alacaklar6736logo
  • Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklar
  • Matrah ve arttırımında bulunan tutarlar
  • Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlıkla ve kendiliğinde verilen beyannameler kapsamında alacaklar
  • Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimler

  Başvuru Süresi Uzatılmayan Alacaklar

  BKK’ya göre işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvuru süreleri uzatılmadığından bu kapsamda başvuruda bulunacakların daha önce 30.11.2016 olarak belirlenmiş başvuru süresine uymaları gerekmektedir.

  Başvurusu Süresi Uzamasına Rağmen Taksit Ödemelerinde Süre Uzatımı Söz Konusu Değil

  BKK’ ya göre bu hükümler kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmadığından, ilk taksit ödemelerinin Kanun’da belirlenmiş olan 30.11.2016 tarihine kadar ve bu tarih dahil olacak biçimde yapılması gerekmektedir.

  İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzadı806x378-1478157130080

  Önceki Durum

  6736 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarına göre; 6736 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce başlanıldığı hâlde 31.10.2016 tarihine kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri kapsamında yapılandırılacak alacaklar için:

  • Başvuru süresi, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde
  • İlk taksit için ödeme süresi ise ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan itibaren başlamaktaydı.

  Ne Değişti

  BKK ile yapılan son değişiklikle yukarıda belirtilen başvuru ve ödeme süreleri, Kanun’un yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31.10.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, bu sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

  Buna göre 6736 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31.10.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait tebligatlar için:

  – “ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün” olarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30 günün bitim tarihinden itibaren bir ay,

  – ilk taksit için belirlenmiş olan “ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere” şeklindeki ödeme süresi ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) uzatılmıştır. 

  Değişiklik Öncesi İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklarla İlgili Başvuru Süresini Kaçıranlar da Yeni Süreye Göre Başvuru Yapabilecek

  6736afis_1Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması için 30 gün içerisinde yapılması gereken başvuruyu, süresinden sonra yapmaları nedeniyle başvuruları reddedilen mükellefler de yeni başvuru ve ödeme sürelerinden yararlanabilecektir.

  Konuya ilişkin Tebliğ ekindeki örnek ise aşağıda yer almaktadır.

  Örnek- Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Eylül 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellefin, Kanundan yararlanmak için 7 Ekim 2016 tarihine kadar yapması gereken başvurunun süresi BKK gereği 7 Kasım 2016 tarihine; ilk taksit ödeme süresi de 31 Ekim 2016 tarihinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar uzamıştır.

  Güneri GÖZÜAÇIK,
  03.11.2016,
  Modern YMM,
  İstanbul

  Yazarın Diğer Yazıları İçin Tıklayınız

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here