Ana sayfa Vergi Akaryakıt İstasyonlarının Market Bölümlerinde Kullanılan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim Zorunluluğu...

Akaryakıt İstasyonlarının Market Bölümlerinde Kullanılan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim Zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Akaryakıt İstasyonlarının Market Bölümlerinde Kullanılan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim Zorunluluğu bulunmakta mıdır?

668
0

Akaryakıt İstasyonlarının Market Bölümlerinde Kullanılan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim Zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Akaryakıt istasyonlarında bulunan market işletmelerinin (akaryakıt istasyonu tüzel kişiliğine sahip bulunsa dahi) genel esaslar çerçevesinde 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslar çerçevesinde yeni nesil ÖKC kullanım zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, akaryakıt istasyonlarının market bölümlerinde kullanılan eski nesil ÖKC’lerin mali hafızalarının dolması veya mali hafıza değişimini gerektiren bir halin oluşması durumunda; mali hafızanın dolması veya mali hafıza değişimini gerektiren halin oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değişim mecburiyeti bulunmaktadır.

Söz konusu işletmelerin market bölümlerinde gerçekleştirilen satış işlemlerinin akaryakıt satışları ile bir arada değerlendirilmemesi, ayrı ayrı belgelendirilmesi gerekmektedir. Zira, akaryakıt pompalarından gerçekleştirilen akaryakıt satışları için bu pompalara bağlı bulunan Pompa ÖKC’lerden fiş, akaryakıtın verilmesi ile birlikte otomatik olarak çıkmakta olup, bu fişler içinde marketten gerçekleştirilen satış işlemlerinin dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle, akaryakıt istasyonlarındaki market işletmelerinde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları pompalara bağlı ÖKC’lerden belgelendirilemediğinden, genel esaslara göre ÖKC kullanılması ve müşteriye ÖKC fişi verilmesi gerekmekte olup bu ÖKC’lerin de 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri göz önünde bulundurularak eski nesil ÖKC’lerin mali hafızalarının dolması veya mali hafıza değişimini gerektiren bir halin oluşması durumunda; mali hafızanın dolması veya mali hafıza değişimini gerektiren halin oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilerek kullanılmaya başlanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Akaryakıt istasyonlarının market işletmelerinde, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren yeni nesil ÖKC kullanılmaya başlanmaması halinde; mükellefe 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.

 

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here