Ana sayfa SGK Aile ve çocuk yardımlarından SGK primi kesilir mi?

  Aile ve çocuk yardımlarından SGK primi kesilir mi?

  Ayni yardımlardan SGK Primi kesilir mi? Ölüm yardımlardan SGK Primi kesilir mi? Doğum yardımlardan SGK Primi kesilir mi? Evlenme yardımlardan SGK Primi kesilir mi? Görev yolluklarından yardımlardan SGK Primi kesilir mi? Seyyar görev tazminatından yardımlardan SGK Primi kesilir mi? İş sonu tazminatından yardımlardan SGK Primi kesilir mi? Kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemelerden yardımlardan SGK Primi kesilir mi? Keşif ücretinden SGK Primi kesilir mi?, İhbar ve kasa tazminatlarından yardımlardan SGK Primi kesilir mi? Yemek yardımlardan SGK Primi kesilir mi?, Çocuk yardımlardan SGK Primi kesilir mi? Aile zamlarından yardımlardan SGK Primi kesilir mi?, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarından yardımlardan SGK Primi kesilir mi?

  68
  0

  Aile ve çocuk yardımlarında SGK istisnası uygulaması ile ilgili kriterimiz ne olmalıdır? Aile ve Çocuk yardımı muafiyeti uygulanırken AGİ ile bağ kurulmalı mıdır? Yani çalışanın eşi bir başka işyerinde çalışıyor ise AGİ uygulanmıyor ve AGİ uygulanmadığı için Aile istisnası /indirimi tutarı kadar SGK dan muaf tutulmayacak mı?

  Aile ve çocuk yardımları için istisna uygulanıp uygulanmayacağı 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Madde 80/3-b bendinde açıkça düzenlenmiştir.

  Bu maddeye göre; “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.” denilmiştir.

  Buradan da anlaşılacağı üzere ilgili kurumlarca belirlenen istisna tutarları dâhilinde aile ve çocuk yardımları SGK matrahından indirilebilmektedir.

  Çocuk Yardımı hem SGK hem de gelir vergisinden belirtilen oranlara kadar muaf tutulurken, aile yardımının sadece SGK matrahında istisnası vardır.

  Aile yardımı için vergi muafiyeti yalnızca kamu çalışanları için vardır.

  Çocuk yardımı için gelir vergisi istisnası 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/4 bendinde belirlenmiştir.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here