Ana sayfa Vergi Adi ortaklık firması defter beyan sisteminde işletme defteri tutabilir mi?

  Adi ortaklık firması defter beyan sisteminde işletme defteri tutabilir mi?

  Defter tutma bakımından tüccarlar

  28
  0

  Serbest meslek kazanç defteri olan adi ortaklı menajerlik işletmesi, menajerlik hizmetinin yanında, film prodüksiyon şirketlerine, Adi ortaklığın bünyesinde personel alımı yaparak, belirli süreli iş sözleşmesi yapıp oyuncu (işgücü temini) kiralama hizmet vermek istiyorlar. İşgücü hizmeti tevkifatlı ve de ticari kazanç olduğu için serbest meslek kazancı olarak olmamaktadır.

   Serbest meslek kazanç defteri olan bu adi ortaklık işletmesi, defter beyan sisteminde ticari kazancını, ticari kazanç olarak beyan edebilir mi? 

  Adi ortaklığın bünyesinde personel alımı yaparak, belirli süreli iş sözleşmesi yapıp oyuncu (işgücü temini) kiralama hizmet vermek istiyorlar. İşgücü hizmeti tevkifatlı ve de elde edilen kazanç ticari kazançtır.. 

  Bu faaliyet için DBS ayrıca İşletme defteri tutulur (İkinci iş,VD bilgi verilir ) ve e-arşiv fatura düzenlenir.

  213 – VERGİ USUL KANUNU

  Defter tutma bakımından tüccarlar

  Tüccar Sınıfları

  Madde 176

  Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır:

  I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;

  II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre;

  defter tutarlar

  Birinci Sınıf Tüccarlar

  Madde 177

  (Değişik 30/12/1980 – 2365/26 md.)  Aşağıda yazılı tüccarlar, I’inci sınıfa dahildirler:

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 300.000 -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 420.000 -TL) lirayı aşanlar

  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 lirayı (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 150.000 -TL) aşanlar;

  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021’dan itibaren 300.000 -TL) lirayı aşanlar;

  4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

  5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

  6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

  (Ek fıkra : 21/1/1983 – 2791/4 md.; Mülga : 4/12/1985 – 3239/136 md.)

  İkinci Sınıf Tüccarlar

  Madde 178

  Aşağıda yazılı tüccarlar II’nci sınıfa dahildirler:

  1. 177’inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar;

  2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.

  Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II’nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.

   


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here