Ana sayfa Dünya AB’de 2018’de çalışanların %5,2’si evden çalışıyordu

AB’de 2018’de çalışanların %5,2’si evden çalışıyordu

194
0

AB’de 2018’de çalışanların %5,2’si evden çalışıyordu

Avrupa Birliği’ne bağlı istatistik ofisi Eurostat’ın yayınladığı verilere göre, 2018 yılında, Avrupa Birliği’nde (AB) 15 ila 64 yaş arası çalışanların %5,2’si genellikle evden çalışıyordu. Bu oran, son on yılda %5 civarında sabit kalmıştır. Ancak, aynı dönemde, bazen evden çalışanların payı 2008’de %5,8’den 2018’de %8,3’e yükselmiştir.

2018’de genellikle evden çalışanların %14,0’ü ile Hollanda, AB Üye Devletleri listesinin başında yer aldı ve onu Finlandiya (% 13,3), Lüksemburg (% 11,0) ve Avusturya (% 10,0) takip etti. Buna karşılık, çok az insan genellikle Bulgaristan’da (% 0,3) ve Romanya’da (% 0,4) evden çalıştı.

AB’de serbest meslek sahipleri genellikle evden (%18,5) çalışanlardan (%3,0) daha sık çalışmaktadır. Bu çalışma şekli her Üye Devlette tekrarlandı. Kaydedilen en yüksek oranlar, serbest meslek sahiplerinin %40’ından fazlasının genellikle evden çalıştığı Finlandiya’da (%46,4), sonrasında Hollanda (%44,5) ve Avusturya’da (%43,6) olmuştur.

2018’de kadınların biraz daha yüksek bir oranı (% 5,5) erkeklerden (% 5,0) daha fazla evde çalışıyordu. Çoğu AB Üye Devletinde durum böyleydi, en büyük farklılıklar Fransa (Kadınların %8,1’i, erkeklerin %5,2’si), Lüksemburg (kadınların %12,5’i, erkeklerin %9,8’i) ve Malta’da (kadınların %7,4’ü, erkeklerin %4,7’si) gözlendi.

Buna karşılık, sekiz AB Üye Devletinde durum tersine döndü ve daha çok erkek genellikle evden kadınlardan daha fazla çalıştı. Hollanda’da (erkeklerin %15,5’i, kadınların %12,3’üne kıyasla), Danimarka’da (erkeklerin %8,5’i, kadınların %7,0’si) ve İrlanda’da (erkeklerin %7.2’si, kadınların %5,7’si) bu fark özellikle daha fazlaydı.

(Avrupa Birliği (AB27) Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç’i içermektedir.

 1 Şubat 2020 itibariyle Birleşik Krallık artık Avrupa Birliği’nin bir parçası değildir.)


Kaynak: Eurostat / Link: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200206-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here