Ana sayfa TTK A.Ş. Yönetim Kurulunun Genel Kurul Kararı İptal Davası Hakkındaki Paylaşabileceği Bilgiler Nelerdir?

  A.Ş. Yönetim Kurulunun Genel Kurul Kararı İptal Davası Hakkındaki Paylaşabileceği Bilgiler Nelerdir?

  997
  0

  1- A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURUL KARARI İPTAL DAVASI HAKKINDAKİ PAYLAŞABİLECEĞİ BİLGİLER NELERDİR?
  1.1-
  Yönetim kurulu iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan eder ve şirketin internet sitesine koyar.
  1.2- İptal davasında 3 aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde davalar birleştirilerek görülür.
  1.3- Mahkeme, şirketin istemi üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın nitelik ve miktarını mahkeme belirler. 

  2- MAHKEME GENEL KURUL KARARININ YÜRÜTÜLMESİNİN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VEREBİLİR Mİ?
  Genel kurul kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir. 

  3- MAHKEMENİN GENEL KURUL KARARI İPTALİNE AİT KARARLAR KİMLER HAKKINDA HÜKÜM İFADE EDER?
  Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır. 

  4- GENEL KURUL KARARINA KÖTÜ NİYETLE İPTAL VE BUTLAN DAVASI AÇANLARIN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
  Genel kurulun kararına karşı, kötü niyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here