Ana sayfa TTK Borca Batık A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Ne Yapmalıdır?

  Borca Batık A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Ne Yapmalıdır?

  1909
  0

  1- Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

  2- Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının 2/3’nin (üçte ikisinin) zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

  3- Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa,
  3.1- Yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır.
  3.2- Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.
  3.3- Şayet iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olması halinde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.


  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Şirketiniz borca batıksa ortaklar alacaklarını sermaye tamamlama fonu hesabına aktarabilir – 15.09.2018

   

  A.Ş. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri Nelerdir?

   

  Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Devri İle Vergisel Sorumluluktan Kurtulması

   

  İşverenin Konkordato İlan Etmesi Halinde İşçilerin Ücretleri Nasıl Ödenir?

   

  Sermayesine Ortak Olunan Şirketlerdeki Alacaklardan Vazgeçilmesi Halinde Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

   

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here