Ana sayfa TTK A.Ş.’lerde Şirketi Temsil Yetkisi Kime Aittir?

  A.Ş.’lerde Şirketi Temsil Yetkisi Kime Aittir?

  1070
  0

  1- A.Ş.’LERDE TİCARİ VEKİLLERİ KİMLER ATAYABİLİR?
  Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

  2- A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMLILIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
  Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler,
  2.1- Görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek,
  2.2- Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek
  yükümlülüğü altındadırlar.

  3- A.Ş.’LERDE TEMSİL YETKİSİ KİME AİTTİR?
  Temsil yetkisi;
  3.1- Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.
  3.2- Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here