Ana sayfa TTK A.Ş.lerde Hangi Hallerde Genel Kurul Kararlarının İptali İçin Dava Açılabilir?

  A.Ş.lerde Hangi Hallerde Genel Kurul Kararlarının İptali İçin Dava Açılabilir?

  1049
  0

  1- A.Ş.LERDE HANGİ HALLERDE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILABİLİR?
  TTK 446’ncı maddede belirtilen kişiler (toplantıda hazır bulunup karara olumsuz oy verenler, çağrının usulüne uygun yapılmadığını öne süren pay sahipleri, yönetim kurulu, kararları yerine getirecek ve kişisel sorumluğa sebep olacak yönetim kurulu üyeleri), kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler. 

  2- KİMLER GENEL KURUL KARARI İPTAL DAVASINI AÇABİLİRLER?
  2.1-
  Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten,
  2.2- Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,
  2.3- Yönetim kurulu,
  2.4- Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri,
  iptal davası açabilir.

  3- A.Ş. GENEL KURULUN HANGİ KARARLARI BATILDIR?
  Genel kurulun, özellikle;
  3.1- Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,
  3.2- Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran,
  3.3- Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan,
  kararları batıldır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here