Ana sayfa Muhasebe A.Ş.’lerde 2 hissedar aynı zamanda Yönetim Kurulunda imza yetkilisi olabilir mi?

  A.Ş.’lerde 2 hissedar aynı zamanda Yönetim Kurulunda imza yetkilisi olabilir mi?

  94
  0

  2 ortaklı kurulacak A.Ş.’de iki ortak da ayrı ayrı temsil ve imza yetkilisi olabilir mi?

  Anonim Şirketleri Yönetim kurulu yönetir ve temsil eder. Bu çerçevede iki ortak yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi ve şirketi temsil etmesine engel bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Ultra vires yasağı kalktığından dolayı mükellefler tescil edilen faaliyet türleri dışında bir iş yapmaları halinde bu durumu ticaret sicile veya vergi dairesine bildirim yükümlülüğü var mıdır?

  Kanun esas mukavelede yer almayan bir faaliyet yapılması halinde doğacak zararlardan sözleşmede yazılıymış gibi mes’uliyet yüklemektedir. Bunun dışında Ticaret sicile veya Odaya bildirim gerekli değildir.

  Anonim şirketlerde yönetim kurulu değiştiğinde yerine gelecek yönetim kurulu için genel kurula gerek var mı?

  Yönetim Kurulunun seçilmesi veya görevden alınması genel kurulun devredilemez görevlerindendir. Ancak mevcut yönetim kurulu üyesi istifalarında toplantı ve karar nisabını etkilemeyen sayının olması halinde ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere geçici üye kalan Yönetim Kurulu üyelerince atanır.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here