Ana sayfa TTK A.Ş. Denetimi Yapan Denetçilerin Sır Saklamaktan Doğan Sorumlukları Nelerdir?

  A.Ş. Denetimi Yapan Denetçilerin Sır Saklamaktan Doğan Sorumlukları Nelerdir?

  1520
  0

  1- A.Ş. DENETİMİ YAPAN DENETÇİLERİN SIR SAKLAMAKTAN DOĞAN SORUMLUKLARI NELERDİR?
  Denetçi ve özel denetçi, bunların yardımcıları ile denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdür. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir.

  2- A.Ş.’YE KARŞI SORUMLUKLARINI YERİNE GETİRMEYEN KİŞİLER İÇİN CEZA YAPTIRIMI VAR MIDIR?
  Birinci maddede öngörülen yükümün yerine getirilmesinde ihmali bulunan kişiler hakkında, verdikleri zarar sebebiyle,
  2.1- Her bir denetim için 100 Bin Türk Lirasına,
  2.2- Pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ise 300 Bin Türk Lirasına kadar,
  tazminata hükmedilebilir. İhmalleriyle zarara sebebiyet veren kişilere ilişkin bu sınırlama denetime birden çok kişinin katılmış veya birden çok sorumluluk doğurucu eylemin gerçekleştirilmiş olması hâlinde uygulandığı gibi, katılanlardan bazılarının kasıtlı hareket etmiş olmaları durumunda da geçerlidir.

  ***Denetçinin bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bir sermaye şirketi olması hâlinde sır saklama yükümü bu kurumun yönetim kurulunu ve üyelerini ve çalışanlarını da kapsar.

  ***Bu hükümlerden doğan tazmin yükümü sözleşme ile ne kaldırılabilir ne de daraltılabilir.

  3- DENETÇİLERİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAN İSTEMLERDE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?
  Denetçinin bu maddeden doğan sorumluluğuna ilişkin istemler rapor tarihinden başlayarak 5 yılda zaman aşımına uğrar. Ancak, fiil suç oluşturup da Türk Ceza Kanununa göre süresi daha uzun dava zaman aşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da o zaman aşımı uygulanır.

  ***Ceza mevzuatının, suç ihbarına ilişkin hükümleri saklıdır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here