Ana sayfa YAZARLAR-YENİ 8-12 Haziran 2022 tarihleri arasından yayınlanmış bazı mevzuat/gelişmeler

8-12 Haziran 2022 tarihleri arasından yayınlanmış bazı mevzuat/gelişmeler

229
0

Mahmut ESEN 
E. Mülkiye Başmüfettişi


1-CB tarafından 6.06.2022 Pazartesi günü bakanlarla yapılmış toplantı sonrasında sosyal yardımlar konusu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

“…Bu kapsamda Türkiye Aile Desteği Programı ile ekonomik olarak dezavantajlı, ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz. Vatandaşlarımız bu yeni pakete hem elektronik devlet hem de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden Haziran ayının üçüncü haftasından itibaren başvurabilecektir. Bir yıl boyunca sürecek ödemelerin ilki de Kurban Bayramı öncesi yapılacaktır…”

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/138268/-turkiye-kendi-ekonomik-ve-sosyal-programlarini-gelistirebilen-ve-hayata-gecirebilen-guclu-bir-ulkedir-

Açıklamanın içeriğinden; KOVİD nedeniyle veya “Biz Bize Yeteriz “ kampanyaları kapsamında 2020 yılında  4 milyon aileye bir kez 1.000  TL olarak yapılmış yardımların bu kez ( 2022 yılında)  ayda 600  TL üzerinden 6 ay süre  yapılmasının kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır.

2-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

3-Devletin ( hibe/kredi/taşınmaz tahsisi/alacaktan vazgeçme vb.) yardımlarla ilgili olarak; uygulayıcı kurumun yardım başvurusunun değerlendirilmesi, yardımların izlenmesi/rapora bağlanması vb. konularda  görev yapmak üzere 102 sayılı CBK ile Cumhurbaşkanlığı nezdinde SBB bağlı 117 personelden oluşan Devlet Yardımları Genel Md. kurulmuştur.

CB tarafından 06.06.2022 tarihli konuşmasında 100 milyar TL ulaştığı açıklanmış sosyal yardımların Kararname kapsamı dışında tutulduğu görülmektedir.

4-103 sayılı CBK ile; İçişleri Bakanlığına bağlı olarak 2018 yılında kurulmuş Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde köklü değişikliklere gidilmiş, bazı başkanlıklar genel müdürlük seviyesine yükseltilmiş, bazıları kaldırılmıştır

5-8.06.2022 gün ve 7409 sayılı Kanunla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa eklenen geçici madde uyarınca bir yıllık süre ile konut kiralarına %25 zam limiti getirilmiştir.

6-Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemeleri;

Ağrı, Bingöl, Kars ve Kırklareli illerinde idare mahkemeleri kurulmuştur

7-Tarım ve Orman bakanlığı tarafından; biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında, evcil ve yabani hayvanların doğal ortamındaki yaşam koşullarının azami düzeyde sağlanması için hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarının kuruluşu, çalışması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesine yönelik usul ve esasları düzenleyen “HAYVANAT BAHÇELERİNİN VE DOĞAL YAŞAM PARKLARININ KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” yayınlanmış, 2007 yılındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

8-ÇŞİDB tarafından binaların yerinin seçiminden başlanılarak;  tasarım/ inşaat/işletme/bakım/onarım/ yıkım, atık ve atık suların bertarafını kapsayan; enerji verimli, doğayla uyumlu, düşük emisyonlu ve çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirildiği yapıların yeşil bina olarak adlandırıldığı; bu binalara ve yerleşmelere isteğe bağlı olarak yeşil sertifika verilmesi vb. usul ve esasları belirleyen “BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ /TEBLİĞİ” yayınlanmış, 2017 yılındaki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 


Kaynak: Mahmut ESEN – E. Mülkiye Başmüfettişi’nin Özel İzni ile yayınlanmıştır. Yazının Tüm hakları ve sorumluluğu yazara aittir.
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here