Ana sayfa Vergi 7326 sayılı kanun kapsamında stoklardan çıkartılacak tekstil ürünleri için düzenlenecek faturada KDV...

  7326 sayılı kanun kapsamında stoklardan çıkartılacak tekstil ürünleri için düzenlenecek faturada KDV oranı ne olmalıdır?

  7326 Sayılı kanun stok affı uygulaması

  43
  0

  Mükellefim giyim sektöründe faaliyet göstermektedir. Kayıtlarımıza göre fazla stok görünmektedir. Stok affı yaptığımız zaman kestiğimiz fatura %8 mi olur yoksa %4 mi olur?

  UYGULANACAK KDV TEKSTİL SEKTÖRÜ OLDUĞU İÇİN % 8 OLACAKTIR.

  KDV oranın yarısı uygulaması ise; “İŞLETMEDE FİİLEN OLAN ANCAK, KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA” için uygulanır. SİZİN DURUMUNUZ AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE YAPILIR. 

  KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN MALLAR Yapılan düzenleme ile; Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan malları için ‘fatura düzenlemek suretiyle’ kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine olanak sağlanıyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. 

  Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. 

  UYGULANACAK KDV TEKSTİL SEKTÖRÜ OLDUĞU İÇİN % 8 OLACAKTIR. 

  Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır. 

  Beyan; Normal KDV beyannamesi ile DEĞİL GİB bdp programındaki 7326 sayılı Kanun Stok beyanı / 6/2-a kodlu beyanname verilecektir.

  Bir mükellefime 2015 yılında vergi aslı bağlı ceza kesilmiş bulunmaktadır. Vergi mahkemesine başvurduk. Red edildi. Temyiz süreci olarak Danıştay götürüldü. Dosya bir hafta önce cevap geldi karar vergi dairesi lehine bu aşamada 7326 kanun kapsamında başvuru yapmam halinde vergi asli ve ceza ve gecikme zamları nasıl bir durum olacaktır?

  Aşağıdaki linkte bulunan rehberde konu ile ilgili tabloyu inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2599/Mevzuat-Dosya/09062021-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasi.pdf


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here