Ana sayfa Vergi 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçlar 7326 sayılı kanun kapsamında tekrar yapılandırılır...

  7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçlar 7326 sayılı kanun kapsamında tekrar yapılandırılır mı?

  69
  0

  7256 sayılı kanuna göre 1 ve 2.ci taksitler vadesinde ödenmiş 3. ve 4.cü taksitlerin vadesi geçmiştir. Bu konuda ödenmeyen taksitler için 7326 sayılı yeniden yapılandırma yapılandırmaya müracaat edilebilir mi? 7256 sayılı kanundaki diğer taksitler devam eder mi?

  7326 sayılı kanunda aşağıdaki hüküm yer almaktadır. 

  Ortak hükümler MADDE 9 /(9) b) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. 

  Bu takdirde, 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir

  7326 sayılı yasa ile ilgili. Stok beyanında bulunacağız. Stokta olup, kayıtlarda olmayan stokların beyanı. Metal mobilya 31.01 grupta yer alıyor. CB kararnamesi ile 18 olan KDV, 8 olarak uygulanıyor. Stok beyanında bulunurken genel KDV oranı 18 olarak mı, yoksa 8 olarak mı uygulanacak?

  % 8 olarak hesaplama yapılır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here