Ana sayfa SGK 7252 sayılı kanun kapsamında normal çalışmaya geçen firmalar yeni SGK teşvikinden nasıl...

  7252 sayılı kanun kapsamında normal çalışmaya geçen firmalar yeni SGK teşvikinden nasıl faydalanacaktır?

  190
  0

  Normalleşme desteği ile ilgili (7442-4447 geçici 26 madde) SGK nezdinde internet üzerinden yapacağımız işlemleri sırası ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

  İlk olarak yapılması gereken işlem 7252 Sayılı kanuna uyan personeller SGK İşveren Sisteminden sorgulanıp kaydedilmesi gerekmektedir.

  Teşvik ve Tanımlamalar ekranından, Sigortalı T.C numarası sorgulama alanından bu işlem yapılmaktadır. Kısa çalışma ve Pandemi Ücretsiz izin döneminden dönen personelleri ve 7252 sayılı kanun uygulanacak personeller için filtre ekranı karşınıza gelecektir. Bu filtre ekranında kısa çalışması önceden uygulanan, biten ve diğer parametrelere göre seçim yapabilirsiniz.

  Parametreleri seçtikten sonra liste butonuna basıyoruz. Seçimimize göre personeller listelenmektedir.

  Bu kutucuk işaretli iken 7252’den faydalanamayan SSK Grubu (Belge Türü) 2, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 90, 91, 92 olan personeller listelenmeyecektir. Bu kutucuk işaretli iken daha önceden 28 Pandemi Ücretsiz İzin ve Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan personeller listelenecektir. Ortalama çalışmama süreleri buradaki kayıtlar esas alınarak hesaplanacaktır.

  Listeleme yapıldıktan sonra gelen personeller kısa çalışma ödeneği veya pandemi ücretsiz izin de bulunan personellerdir. Listelenen personellerde önceden puantajlara yansımış Pandemi Ücretsiz izin ve Kısa Çalışmadan yararlandığı gün sayısı otomatik olarak gelecektir. Önceden uygulanan gün sayılarına göre 7252 sayılı kanundan yaralanma gün sayısı otomatik olarak hesaplanacaktır.

  7252 sayılı kanunun uygulama başlangıç tarihi Kısa Çalışma Ödeneği veya Pandemi Ücretsiz İzin desteği bitiş tarihine göre Tebliğ de belirtilen hususlara göre hesaplanmaktadır. Prim Desteğinden Yararlanma Süresi 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan destekten, kapsama giren sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle her bir ay için;

  – Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

  Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı, kadar yararlanılacaktır.

  Personeller Listelendikten sonra Alt tarafta bulunan Puantaj İşlemlerini tıklayınız.

  Teşvik Başlangıç Tarihi Kısa Çalışma veya Ücretsiz izin bitiş tarihine ve tebliğdeki şartlara göre otomatik olarak gelmektedir.

  Buraya Tıklayınız yazısı ile aynı şartları sağlayan personeller seçilir. Gün sayıları ve hesaplamaları tutan personellerde Puantaj Gün sayıları otomatik olarak gelir. Ayrı ayrı gün sayıları var ise manuel olarak yazılır.

  7252 sayılı kanun dan 3 ay süre ile yararlanılacak gün sayısı ayrı ayrı manuel olarak yazılır ve Puantajları Kaydet butonuna basılır. Puantajları kaydettikten sonra bordroları tekrar hesaplamanız gerekecektir.

  Hesaplama sırasında eğer 7252 kanun numarası günü girilmiş ise personelin kanun numarasına bakılmaksızın kanun no 7252 olarak hesaplanacaktır. 7252 dışında kalan günler için kanun numarası 00000 olarak MUHSGK (ebildirge) bildirimi otomatik oluşturulacaktır. Kaydetme işlemi sonrası düzenleme butonu Yeşile dönecektir.

  Farklı gün sayısına sahip personeller için düzenle butonundan personel bazlı değişiklik yapabilirsiniz.


  Nakdi Ücret Desteği Resmi Gazete 17 Nisan 2020 CUMA – Sayı : 31102 – Kanun No. 7244

  MADDE 7 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

  Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

  Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.

  Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.”


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here