Ana sayfa Muhasebe 7162 Kanun SGK Teşviklerinden yararlanma şartları nedir?

7162 Kanun SGK Teşviklerinden yararlanma şartları nedir?

1052
0

7162 S.K. ile 5510 geçici 78. madde b./4 fıkrasında ” Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.” Şunu mu anlamam gerekiyor; 2018’de her ay 4 kişi çalıştı, 2019 da 3 kişi çalışan varsa 150 TL’yi bu teşvikten yararlanamam?

 

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 

Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 203 Türk lirası olarak esas alınır.

 

Birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınır.

 

Ortalama sigortalı sayısı; beş yüzün altında olan iş yerleri için günlük 5 Türk lirası, beş yüz ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 Türk lirası destek sağlanır.

 

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Dernekler SGK teşviklerinden yararlanabilir mi?

 

Yararlandığım SGK Teşviki bitince başka teşvikten faydalanabilir miyim?

 

10’dan fazla çalışanı olan, çok tehlikeli sınıftaki yerler için SGK teşviki nedir?

 

7161 sayılı kanunla 5 puanlık SGK teşviki kaldırıldı mı?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here