Ana sayfa Muhasebe 7143 sayılı kanun kapsamında yapılmış olan matrah artışının bir taksitini ödemesem taksitlendirmem...

7143 sayılı kanun kapsamında yapılmış olan matrah artışının bir taksitini ödemesem taksitlendirmem bozulur mu?

934
0

Defterlerimiz incelemede iken af yasası çıktı 7143 bizde verilen ceza ve vergileri matrah artırımı yaparak 7143 le taksitlendirdik.
 Hem matrah artırımı hem de çıkan vergi ve cezaları bu kapsamda 6 taksit yaptık ve 725.000 TL silindi.
30.09.19 ilk taksit ve 30.11.19 ikinci taksit zamanında ödedik.

28.02.2019 üçüncü taksit gecikmeli olarak 05.03.2019 da ödedik yani sadece 3. taksit geç ödendi.

Şimdi 4. taksiti 31.03.2019 vadeli 4. taksiti bugün son gün değil de Nisan ayı içinde ödesek taksitlendirme ve matrah artırımı hakkımız kaybolur mu? Ne yapmalıyız?

 

Matrah artırımında taksitlerin zamanın da ödenmemesi halinde sistem bozulur. Matrah artırımından yararlanma hakları kayıp olur.

7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 4’üncü bendine göre, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre; “Matrah ve vergi artırımının bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır.

Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.”

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

28 Şubat’a kadar uzatılan 7143 sayılı kanun taksitlendirme ödemelerinden vadesi geçmiş olanları ödemezsem taksitlendirmem bozulur mu?

 

SGK taksitlendirmeleri devam ederken aracımıza önceden konulan satılamaz kaydının kaldırılması mümkün mü?

 

7143 Sayılı Vergi Yapılandırması Yevmiye Maddesi

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here