Ana sayfa SGK 7143 SGK Yapılandırması iptal olanlara şartlı imkan…

7143 SGK Yapılandırması iptal olanlara şartlı imkan…

920
0
TÜRMOB : 05.09.2019/148-1

7143 SAYILI YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA 2018/NİSAN AYI VE SONRAKİ CARİ AY ÖDEMELERİ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE MAHSUP EDİLEBİLECEK

7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan SGK borçları için, işverenlerin talep etmeleri
halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek yapılandırmanın devamı sağlanabilecektir.
YAPILAN DÜZENLEMENİN USUL VE ESASLARI:
SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile yaptığı düzenlemeyle, SGK’ ya olan
borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran ancak değişik nedenlerden dolayı
yapılandırma taksitlerini aksatan veya yapılandırmaları bozulan işverenlere
yapılandırmalarının devamı için yeni bir imkân sağlamıştır.
7143 sayılı kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında;
” Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi
koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen
ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte

ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir maddeve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.” Hükmüne yer verilerek yapılandırmanın bozulma şartları

belirlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı düzenlemeyle;
1) İşverenlerin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları
2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı
gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup
edilmesi yönünde talepte bulunmaları,
2)Cari ay primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda
işverenlerce zor durum belgesi verilmesi, halinde, cari ay borçları, ilgili cari ayın son ödeme tarihinden sonraki yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek aksatılan yapılandırma taksiti süresinde ödenmiş sayılacaktır.
ÖRNEK:
2019/Mart ayına ait cari ay ödemesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenmeyen
2019/Nisan, Haziran veya Ağustos ayındaki yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek
taksit ihlali ortadan kalkacaktır. Ancak bu aydaki cari ödeme 2019/Mart ayından önceki
yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi halinde taksit ihlali ortadan kalkmayacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konuda, cari ay primlerinin yapılandırma
taksitlerine aktarılması halinde; bu aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin
aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için asgari ücret desteklerinin de iptal
edileceği konusudur. Bu nedenle talepte bulunurken bu hususa özellikle dikkat edilmesi

gerekmektedir.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here