Ana Sayfa Vergi 6552 Sayılı Kanun Kapsamında; Araç Kiralama Şirketine Ait, Yapılandırılarak Ödenen MTV’si Gider...

  6552 Sayılı Kanun Kapsamında; Araç Kiralama Şirketine Ait, Yapılandırılarak Ödenen MTV’si Gider Olarak Kaydedilir mi?

  2203
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: 6552 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesine göre yapılandırılarak veya vergi dairesince taksite bağlanarak ödenen MTV’nin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin binek araçların kiralanması faaliyetiyle iştigal ettiği belirtilerek bu faaliyetiniz kapsamındaki araçlardan kaynaklanan motorlu taşıtlar vergisi borçlarınızın 6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesine göre yapılandırılarak veya vergi dairesince taksite bağlanarak vadelerinde ödenmesi halinde, ödenen vergilerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun  6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38’inci maddesinde;
  “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:
  1.İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
  2.İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

  Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.”
  hükmüne yer verilmiştir.

  Diğer taraftan,  197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde;
  “Bu Kanunun 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

  a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,
  b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

  Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 3’üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.”; 14’üncü maddesinde ise “Bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre; araç kiralama faaliyeti ile uğraşan şirketinizin bu amaçla kiraya verdiği taşıtlara ait olup, vergi dairesince takside bağlanan veya 6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi kapsamında yapılandırılan motorlu taşıtlar vergisinin ödendiği dönem itibarıyla kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu vergilere ilişkin faiz, ceza v.b. nin kurum kazancından indirilemeyeceği tabidir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  17 Şubat 2016 Tarih ve 62030549-125[6-2015/197]-13202 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikVergi Aslına Bağlı Olmayan Hangi Dönem Vergi Cezaları 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamına Girer?
  Sonraki İçerikİhracat İşlemlerinde E-Fatura Kullanımı 1 Temmuz’dan İtibaren Zorunlu!!!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz