Ana sayfa SGK 643 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre yönetilen toplu konutumuzdaki yönetim kurulu üyelerine...

643 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre yönetilen toplu konutumuzdaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenir mi?

1671
0

634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre yönetilen toplu yapımızın, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenebilir mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 34’üncü maddesinde yönetici tarif edildikten sonra, 35-38’inci maddelerinde bunların görevleri ve sorumlulukları belirtilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun 40’ıncı maddesinde ise, “…Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir. Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.” hükmü yer almıştır. Uygulamada genellikle “kat malikleri kurulu” (yönetim kurulu) tarafından alınan karar gereğince, yönetici seçilen kişiye yönetim giderlerine katılmaması kararlaştırılmakta ve ayrıca bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

Gelir İdaresi konu hakkında vermiş olduğu görüşlerde; Yönetici ve denetçilerin kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi gerektiğini, Yönetici ve denetçilerin kat malikleri arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, belirtilen görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların vergilendirilmemesi gerektiğini, Kat malikleri arasından seçilen yöneticilere yönetim giderlerinin üstünde bir ödeme yapılması halinde ise fazla kısmın ücret olarak vergilendirileceğini, belirtmektedir.

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş huzur hakkı gider yazılabilir mi?

 

Huzur hakkı ödemesi yaptığımız şirket ortağına sigorta primi ödemeli miyiz?

 

Huzur hakkı için genel kurul kararı gerekli mi?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here