Ana sayfa SGK 6111 sayılı SGK teşviki ortalama personel sayısına göre mi uygulanır?

  6111 sayılı SGK teşviki ortalama personel sayısına göre mi uygulanır?

  SGK Teşviklerden yararlanma şartları

  52
  0

  A, B, C isimli 3 çalışanımız var. 

  A kişisi 5510 sayılı kanundan yararlanıyor. 

  B kişisini 17103 sayılı kanun teşvikinden,

  C kişisini de 6111 sayılı kanun 10 Md. de teşvikinden yararlandırmayı düşünüyoruz. 

  B ve C kişinin teşvik kaydını sistemden yaptık ve C kişilerinin ortalama kişi sayısı sistemde 2’dir. 

  Her iki kişiyi de düşündüğümüz teşviklerden yararlandırabilir miyiz? Ortalama her iki kişi içinde 3 olmuş oluyor mu?

  06111 teşvikinde ortalama sigortalı sayısının tespitinde her bir ayda alınan sigortalılar için ayrı ayrı ortalama sayı hesaplanırken, 17103/27103 teşvikinde bu hesaplama her bir yılda işe alınan sigortalılar için yıl bazında ayrı ayrı yapılmaktadır.

  SGK teşvikinden yararlanmak için işveren ve çalışan yönünden sağlanması gereken şartlar

  2021-Mart ayında işe alınan personel 27256 sayılı kanun teşviki 3 ay sistem tarafından veriyor 3 ay sonrada 27103 sayılı kanundan faydalanma hakkı gözüküyor ilk 3 ay 27256 dan faydalanıp sonrasında 27103 den faydalanmamızda sorun olur mu?

  Sigortalı Yönünden Teşvikten Yararlanmak için;

  a) 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

  c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

  İşveren Olarak Teşvikten Yararlanmak için;

  a) Özel sektör işveren iolması,

  b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

  c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

  ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

  d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

  e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

  f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.


  Kaynak: İsmmmo, SGK
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here