Ana sayfa Mevzuat Toplu taşıma araçları için hasılat esaslı KDV uygulaması başladı.

Toplu taşıma araçları için hasılat esaslı KDV uygulaması başladı.

1422
0

7 Şubat 2019 PERŞEMBE

                                     Resmî Gazete                                       

Sayı : 30679

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 718

Hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

      CUMHURBAŞKANI

6/2/2019 TARİHLİ VE 718 SAYILI

 CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Amaç

Madde 1- (1) Bu Karar, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2-
(1) Bu Karar, 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sektör ve vergi oranı
MADDE 3- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5126 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dahil en az on sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran birinci fıkrada tanımlanan faaliyetle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yanında kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamaz.

 

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımlandığı tarihi takip eden aybaşı itibarıyla yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5-
(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 


Kaynak: T.C Resmi Gazete – 7.02.2019
Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here