Ana sayfa Vergi %5’lik vergi indiriminden faydalanmanın şartları nelerdir?

  %5’lik vergi indiriminden faydalanmanın şartları nelerdir?

  %5’lik Vergi İndirimi

  63
  0

  Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere beyan üzerinde yapılan % 5 indirim hakkında bir sorum olacaktı. Bütün vergi beyannameleri kanuni süresinde verildi. Hakkında yapılan herhangi bir tarhiyatta bulunmuyor. Fakat vergi ödemesinde bu 3 yıl içinde 2 kez son ödeme günü unutulup 2 gün gecikmeli vergi ödenmiş. Bu durumda indirim hakkından faydalanabilir miyiz?

  Vergilerin geç ödenmesi indirime engel değildir. Yıllık Beyanname (Gelir/Kurum) verilme tarihine kadar; verilmesi gereken beyannamelerin verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi yeterlidir. 

  VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI: 

  Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için; 

  a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin (Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannameleri) kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi içerisinde ödenmiş olması, 

  b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, 

  c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

  ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması şarttır.

  _______________________________________________________________________

  5 puanlık kurumlar vergisi indiriminin muhasebe kaydı nasıldır?

  KONU

  Kurumlar vergisi ve Gelir Vergisinde %5’lik indirim hak.

  SORU

  Vergiye uyumlu mükelleflerde uygulanan %5’lik indirimim muhasebe kaydı nasıl olacaktır? (21.11.2018 10:41)

  CEVAP

  Bu konu ile ilgili oluşturulmuş bir muhasebe kaydı yoktur.

  Bizim değerlendirmemiz KV beyannamesi verilip Tahakkuk alındıktan sonra (01-25 /NİSAN ) Beyanname üzerinden indirilen % 5 oranındaki indirim,

  ________________ / _____________

  136 Hesap (B)

  590 veya 570 hesap (A)

  ________________ / _____________

  olarak kayıt yapılabileceği yöndedir.

  ________________ / _____________

  136 hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır.

  ________________ / _____________

  360 (B)

  136 (A)

  ________________ / _____________


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here