Ana sayfa Vergi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 61 Nolu Sirküler Yayınlanmıştır

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 61 Nolu Sirküler Yayınlanmıştır

  115
  0

   T.C.

  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61

  Konusu       :Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
  Tarihi    :30/09/2022
  Sayısı   :KVK-61 / 2022-3 / Yatırım İndirimi – 47
  İlgili olduğu maddeler           :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
  İlgili olduğu kazanç türleri   :Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

  2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

   Duyurulur.

  Bekir BAYRAKDAR

  Gelir İdaresi Başkanı


  Kaynak:GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karenaudit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here